Stadshusets byggnadsminne är upphävt, resultatet – en Stadshussaga

September 1, 2016

På grund av LKAB:s gruvbrytning i Kiruna ska nuvarande stadshus ritat av Arthur von Schmalensee ersättas. En milstolpe på vägen är att Kiruna stadshus byggnadsminne nu har upphävts av länsstyrelsen. Kravet var att dokumentera byggnaden både genom en traditionell arkitektur- och kulturhistorisk dokumentation samt genom en mer illustrativ populärvetenskaplig dokumentation. Resultatet blev en bilderbok som riktar sig till barn i åldrarna 4-6 år.

– Det är först efter ett fullgott dokumentationsarbete som ett rivningslov kan utfärdas, säger Joakim Norman, projektledare för dokumentationsarbetet på LKAB.

Affisch

Det populärvetenskapliga dokumentationsuppdraget, som också är det första i sitt slag utfärdat av länsstyrelsen i Norrbotten, har genomförts under hösten 2015 och våren 2016. Konstmuseet i Norr har i samarbete med illustratören Lars Isestig genomfört projektet på uppdrag av LKAB. Barn från Hjalmar Lundbohms förskola har hjälpt till att skapa boken med sin fantasi.

– Förändringar måste alltid göras med en stor dos av eftertanke. Det här tycker vi är ett bra sätt att bevara minnena för framtida generationer, säger Joakim Norman.

LKAB finansierar och driver omfattande dokumentationsprojekt i samarbete med kommunerna, som ett led i kompensationen till samhället. Genom fotografier, filmer, böcker och modeller lever miljöerna och minnena kvar – men i ny tappning. Innan områdesförändringar kan ske måste områden och byggnader dokumenteras, enligt krav.

Ta del av boken och följ processen bakom dokumentationen på en utställning i Kiruna stadshus, måndag den 5 – fredag 30 september.

Läs mer om projektet och illustratören Lars Isestig på www.konstmuseetinorr.se.