Stor flytt av kulturhus

Februari 18, 2016
Kulturbyggnad
Många byggnader ska flyttas till Koskullskulle.

Husflytten görs i huvudsak av två anledningar. Det ena är för att bevara LKAB:s kulturbyggnader, det andra för att kunna erbjuda ett äldre lägenhetsbestånd till dem som måste flytta på grund av gruvbrytningen. Totalt är det cirka 90 lägenheter som kommer att flyttas. Det första huset kan komma att lastas på en transportbil redan under hösten. Alla beslut är ännu inte tagna. LKAB:s styrelse och koncernledning tar det avgörande beslutet.

– Processen pågår för fullt med att arbeta fram en detaljplan tillsammans med kommunen. Parallellt med detta löper arbetet med att planera hur husflytten ska gå till rent praktiskt, säger Alexander Kult, samhällsomvandlare i Malmberget på LKAB.

Husen ska placeras i den övre delen av Koskullskulle, Solbacken, i anslutning till ett redan bebyggt område. En del av husen som ska flyttas är outhyrda och det innebär ett extra tillskott av bostäder. Andra hus har hyresgäster som, om de vill, kan flytta med sitt hus till den nya platsen.

– Framförallt så innebär det att det blir fler valmöjligheter för dem som måste flytta på grund av gruvbrytningen, säger Alexander Kult.