Tillgänglighet och attraktivitet – nyckelord när nya gymmet planeras

Oktober 24, 2018
En arkitekt har hjälpt till att rita och utforma interiören.

I och med att Gym Kupan stänger i slutet av oktober ska ett nytt gym etableras på LKAB:s industriområde i Vitåfors. Fokus har legat på att göra det funktionellt, lättillgängligt och attraktivt att vara i.

Det nya gymmet kommer att flytta in i LKAB:s Kärnarkiv, precis intill manskapshuset i Koskullskulle, och just nu jobbar driftserviceavdelningen och samhällsomvandlingen på LKAB för fullt för att ordna flytten. Lokalen ska renoveras och även på utsidan blir det förändringar, med ny entré och nyanlagda parkeringar.
  – För personalens skull är det svårt att få ett bättre läge på lokalen. Placeringsmässigt är det helt klockrent, säger Malin Jänkänpää, produktionschef på LKAB:s fastighetsservice.
Så snart allt det praktiska, med parkeringar och golv, väggar och tak, är löst så ska utrustningen uppdateras och kompletteras.
  – Det kommer att göras en fullständig översyn av den utrustningen som finns på Gym Kupan nu. En del kan återanvändas, men naturligtvis blir det mycket nytt och fräscht också, säger Ronnie Hansson, sektionschef på LKAB:s driftservice.

Experter kommer att konsulteras för införskaffande och placering av de nya redskapen – rätt utrustning på rätt plats. Dessutom blir det bastu och fräscha, fina omklädningsrum.

Runt det nya gymmet ska omfattande ombyggnationer genomföras. Bland annat handlar det om en omdragning av vägen, ny stängseldragning och parkeringar precis i anslutning. Det ska vara lättillgängligt både inifrån LKAB:s område och om man kommer utifrån. Du kommer alltså inte att behöva passera in genom grindarna för att komma in på gymmet.
  – Tanken har varit att det ska vara enkelt att träna till exempel direkt före och efter jobbet, eller om man har möjlighet att ta lite längre lunch, säger Malin Jänkänpää.
Det här innebär också att det även i fortsättningen kommer vara möjligt för pensionärer och anställdas respektive att träna i gymmet.

Ett öppningsdatum för det nya gymmet är inte spikat ännu, det är många aktiviteter som är beroende av varandra innan renoveringarna kan starta men förhoppningen är en byggstart kring årsskiftet.
  – Vi har hittat en lokal som vi verkligen ville ha och som uppfyller alla våra krav, men tyvärr innebär det att vi måste vänta på att den blir tillgänglig och att det blir ett glapp mellan stängningen av Gym Kupan, som håller öppet oktober ut, och nyöppningen i den nya lokalen. Vi hoppas att alla har överseende med det, säger Malin Jänkänpää.

Exempel på hur delar av interiören är tänkt att se ut, med öppna, luftiga lokaler och omklädningsrum med bastu: