Tjänsten Mina Sidor avslutas

December 18, 2020

Från och med årsskiftet 2020/2021 kommer det inte längre gå att logga in på samhällsomvandlingens Mina Sidor.

Då LKAB:s samhällsomvandling har uppfattat att majoriteten av deras sakägare föredrar att få information kring sina avtal skriftligt, via till exempel en fastighetspärm, har de beslutat att avsluta tjänsten Mina Sidor från och med årsskiftet 2020/2021.

Mer konkret innebär det att all kommunikation mellan LKAB:s Samhällsomvandling och berörda sakägare kommer att ske via andra etablerade kanaler, som till exempel e-post.

Du som har använt Mina sidor, eller i enkät valt att du i framtida transaktioner vill använda tjänsten, kommer att bli kontaktad av representanter för LKAB:s samhällsomvandling för en dialog kring alternativa kontaktvägar. Du som har eller har haft material gällande dina transaktioner och avtal via tjänsten och nu önskar få ut dem skriftligt, kontakta LKAB:s samhällsomvandling så hjälper de dig vidare.