Tusen nya bostäder

April 10, 2017

Under de närmaste åren byggs mer än 1 000 bostäder i Gällivare och Koskullskulle för att ersätta dem som försvinner i Malmberget. En riktig byggboom är under uppsegling i Malmfälten.

Förändringen av Malmberget började för drygt 50 år sedan. Vid foten av Dundret skapas nu ett helt nytt bostadsområde, Repisvaara, som delats in i tre delar. Idag kallas delarna för Norra, Södra och Mitten. De första villorna håller på att monteras upp på Mitten där 120 småhus ska få plats. Med milsvid utsikt och nära till skidspår och skog är det i första hand ersättningshus som byggs där, för dem som måste flytta från Malmberget.

Repisvaara Södra blir allra störst. Där finns idag detaljplaner klara för 128 småhus och 274 lägenheter. Men det är planerat att där ska byggas totalt 600-900 bostäder. På Norra området vann detaljplanen laga kraft i höstas för 450 nya bostäder. Där ska byggas en varierad bebyggelse med mindre och större hus. Idag är planen att det ska bli hyresrätter och bostadsrätter med ett omväxlande utbud. Norra området sträcker sig på båda sidorna om vägen mot Dundret.

Just nu är platsen jungfrulig mark men inom kort börjar arbetet med att förbereda marken för husbyggen.

– Det är ett stort steg som är taget redan nu. Vi har tecknat ramavtal med ett antal husleverantörer. Där utgår vi från redan beprövade husmodeller, så kallade koncepthus. Planen är att LKAB bygger ersättningshus och därefter tar kommunen över underhållet av området, säger Dan Johansson, ansvarig för samhällsomvandlingen i Malmberget på LKAB.

Miljön med mycket skogsmark ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Området ska byggas upp i etapper allt för att störa så lite som möjligt när människor börjar flytta dit.

Varför har det tagit så lång tid att komma igång med byggena på Repisvaara?
– Det har varit flera så kallade ”omtag” i planarbetet av flera olika anledningar. Och så har vi väntat på beslutet om våra regler för ersättningar. Men nu sätter vi spaden i jorden, säger Dan Johansson.

Fakta:
Repisvaara Södra: Planerade bostäder 600-900. Detaljplaner klara för 128 småhus och 274 lägenheter.
Repisvaara Mitten: Byggstart 2017 för 120 villor byggs som ersättningshus för villaägare som påverkas av gruvbrytningen i Malmberget. Beräknas klart 2019.
Repisvaara Norra: Detaljplan klar för 450 bostäder i förstahand hyresrätter och bostadsrätter.