Ullspiran lever kvar – trots avveckling

November 12, 2015
Man i hjälm

Bostadsområdet Ullspiran lever vidare genom en unik och innovativ gestaltning. Dåtid möter nutid när gabioner, stålburar i olika storlekar, fylls med kultur och minnen från bostadsområdet. – Gabionerna ger form åt det förgångna och bildar ett kublandskap som markerar de avvecklade huskropparna, säger Tjabba Nordanfjäll, huvudprojektledare för Gruvstadsparken 1 vid LKAB.

LKAB:s fortsatta gruvdrift och tillväxt är beroende av att centrala delar av Kiruna undan för undan flyttas. I samråd med Kiruna kommun och ett stort antal intressenter verkar vi för att det sker med trygghet och framtidstro. Ambitionen är att utveckling ska föregå avveckling.

– När vi avvecklar bostadsområden anlägger vi Gruvstadsparker. På så sätt skapas en mjuk övergång mellan gruva och stad, säger Tjabba Nordanfjäll, huvudprojektledare för Gruvstadsparken 1 vid LKAB.

När bostadsområden avvecklas sker det ofta för att bygga nytt på samma plats. I Kirunas fall råder det motsatta. Under våren 2015, när gård 2 och 4 på bostadsområdet Ullspiran avvecklades, har omkring 96 procent av rivningsmassorna återvunnits för att framställas i ny tappning. Det handlar om gabioner, stålburar i olika storlekar, som fyllts med betong, sten och tegel från huskropparna.

Det är konstnärer på uppdrag av Kiruna kommun och Statens konstråd som kläckt den innovativa idén med gabioner. Inom ramen för regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer valdes det vinnande bidraget ut där Sofia Sundberg, Karl Tuikkanen och Ingo Vetter fokuserade på en hållbar gestaltning som visar respekt för dåtiden- med en tydlig koppling till framtiden.

– Även om det är otroligt spännande att få se en ny stad växa fram känns det lite vemodigt att avveckla de gamla. Därför är det särskilt glädjande att det förgångna på sätt och vis lever kvar genom gabioner. För många blir det nog ett speciellt avslut på en era, säger Tjabba Nordanfjäll.