Uppdaterad avvecklingsplan för Malmberget

Juli 1, 2022

För att säkra LKAB:s framtida gruvdrift måste stora delar av Malmberget flyttas. I avvecklingsplanen beskriver vi bland annat samhällsomvandlings- och avvecklingsprocessen och de störningar gruvbrytningen orsakar och som påverkar människors hälsa och miljö.

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har i en deldom 2015-05-19 (mål nr M 2090-06) satt som villkor för gruvverksamheten i Malmberget, att LKAB ska arbeta fram en avvecklingsplan som uppdateras vart femte år.

Detta dokument är en uppdaterad version av avvecklingsplanen från 2017. Arbetet har vi genomfört i samråd med Gällivare kommun och länsstyrelsen i Norrbotten.

 

Här hittar du avvecklingsplanen i pdf-format