Uppdaterad tidplan för köp och flytt i Malmberget

Juni 26, 2019
Kartan visar den uppdaterade tidplanen för köp och flytt i Malmberget.

LKAB har uppdaterat tidplanen för samhällsomvandlingen i Malmberget med justerade årtal för vissa kvarter, cirka 70 fastigheter berörs av förändringen.

Tidplanen visar mellan vilka år LKAB vill köpa fastigheterna i ett område samt vilket år flytt från det området måste ske. Under året som är markerat som köp kommer LKAB kontakta de berörda med ett erbjudande om ersättning, för att flytt ska kunna ske senast det år som är markerat med flytt.

Den uppdatering av tidplanen som gjorts nu beror på ett gemensamt beslut av Gällivare kommun och LKAB att uppdatera den etappindelning som avtalades i och med det samarbetsavtal som tecknades 2012. På vissa kvarter har även köptidpunkten tidigarelagts för att ge mer tid till själva köpprocessen, flyttidpunkten är dock densamma som tidigare.

– Det är positivt att mer tid ges till köpprocessen så vi kan arbeta med ännu bättre framförhållning, säger Frida Larsson, projektledare LKAB:s samhällsomvandling i Malmberget.

Observera att LKAB:s tidplan för köp och flytt i samhällsomvandlingen enbart omfattar bostäder då miljövillkoren gäller just bostäder. Ej handel, service och övriga lokaler.

Den uppdaterade tidplanen återfinns här.