Uppdaterad tidplan för samhällsomvandlingen i Malmberget

Januari 7, 2019
Karta

LKAB har uppdaterat tidplanen för samhällsomvandlingeni Malmberget. Flytt från några områden tidigareläggs. Cirka 40 fastigheterberörs av förändringen.

​–​– Att tidplanen förändras och flytt från berörda fastigheter tidigareläggs beror på att vi vill förbättra följden i flyttkedjorna, annars hade det på vissa ställen blivit ett glapp upp till tre år mellan flytt av angränsande kvarter, säger Frida Larsson, projektledare LKAB:s samhällsomvandling i Malmberget.

Tidpunkt för flytt från de berörda fastigheterna justeras med att tidigareläggas ett till tre år. Det innebär att årtalet för när LKAB vill köpa fastigheten också justeras.

​– Förändringarna den här gången har ingenting med gruvans brytningstakt eller markens rörelser att göra, utan det handlar om bättre planering och framförhållning i flyttprocessen, säger Frida Larsson.

Observera att LKAB:s tidplan för köp och flytt i samhällsomvandlingen enbart omfattar bostäder då miljövillkoren gäller just bostäder. Ej handel, service och övriga lokaler.

Den uppdaterade tidplanen återfinns här.