Ursäkta stöket – vi bygger 1 000 nya bostäder

Augusti 28, 2017
Byggarbetsplats

Under 2017 och framåt sker stora förändringar i samhällsomvandlingens spår i Malmberget. Nya bostadsområden växer fram – och andra avvecklas. Därmed råder en begränsad framkomlighet längs vägar och högre bullernivåer under tidsbegränsade perioder.

Förändringen av Malmberget började för drygt 50 år sedan och nu behöver hundratals Malmbergsbor nya hem. Vid foten av Dundret skapas ett helt nytt bostadsområde, Repisvaara, som delats in i tre delar. Idag kallas delarna för Norra, Södra och Mitten. Miljön med mycket skogsmark ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Området byggs upp i etapper allt för att störa så lite som möjligt för närboende.

Repisvaara Norra: Detaljplan klar för 450 bostäder i förstahand hyresrätter och bostadsrätter. Markarbeten är påbörjade och mark för bostäder påbörjas i september.
Repisvaara Mitten: Byggstart 2017. Här byggs 120 villor som ersättningshus till villaägare som påverkas av gruvbrytningen i Malmberget. Beräknas klart vid årsskiftet 2019.
Repisvaara Södra: Gällivare kommuns område. Byggstart 2017. Planerade bostäder 600-900 stycken. Detaljplaner klara för 128 villor och 274 lägenheter.

Vi ber allmänheten att ha överseende med detta, vara uppmärksam, iaktta försiktighet och respektera avspärrningar och skyltar. Området kommer att förändras över tid, och vi gör vad vi kan för att minska störningar.

Kontakt:
Tina Helin Rytiniemi, projektledare LKAB, 0970 – 795 11 för Repisvaara Mitten
Veronica Wikström, projektledare LKAB, 0970 – 795 63 för Repisvaara Norra