Uteblivna detaljplaner hotar Malmbergets produktion – ”Pusselbitarna måste falla på plats”

Juni 29, 2019

Områden i Västra- och Östra Malmberget är i behov av förändrade detaljplaner för fortsatt gruvdrift. Men detaljplaner riskerar att försenas och LKAB har idag inte några marginaler.

Stängseldragningen i Malmberget kommer inom kort behöva utvidgas. Detta då brytningen av malmkroppen Fabian/Kapten påverkar både Östra- och Västra Malmberget när den bryts mot djupet.

– Försenas stängseldragningen kommer vi få dra ner på produktionen och det vore mycket bekymmersamt. Det är inte bara en pusselbit som behöver falla på plats utan flera stycken. Vi har redan lång väntetid hos bland andra Mark- och Miljödomstolen för att höja dammen, säger Magnus Arnkvist, LKAB:s produktionsdirektör i Malmberget.

Till skillnad från Kiruna så har Malmberget utspridda malmkroppar som bryts samtidigt. Den ytligaste av dessa är Fabian/Kapten och den är planerad att brytas med den högsta produktionstakten för att maximera livslängden för Malmbergsgruvan.

För att LKAB ska klara kundåtaganden måste gruvan kunna producera i samtliga malmkroppar och förseningar skulle innebära stora intäktsbortfall. Tillgången till brytning i alla malmkroppar är också en förutsättning för att bolaget inte ska tvingas stänga ned gruvdriften i Malmberget i förtid.

– Detaljplanerna verkar dra ut på tiden och tid är ingenting vi har gott om just nu. Vi behöver bryta Fabian i snabbast takt för att få en balans i brytningen. Överskrider vi miljövillkoren så bryter vi mot lagen och det är ingenting vi vara sig vill eller kan göra.

Konsekvenserna beskriver Magnus Arnkvist som ”stora” och kunderna kommer få sitt leveransflöde stört.

– Det är så det blir. SSAB drabbas omedelbart och effekten skulle bli förödande både för oss och våra kunder. Vi har inte råd med detta, helt enkelt.

Peter Segerstedt är chef för LKAB:s samhällsomvandlingsavdelning i Malmberget och beskriver scenariot ur ett samhällsperspektiv.

– Vi vill göra rätt för oss och det vi påverkar ska vi också avveckla och ersätta. Men vi har problem om vi inte kommer framåt i förhandlingarna.

Stängseldragningen behöver påbörjas under sensommaren/hösten i år och då måste detaljplaneändringarna vara på plats.

– Vi har idag tunna marginaler mellan samhälle och gruva och det är av yttersta vikt att vi inte råkar ut för förseningar. Både samhället och gruvan kommer påverkas oerhört negativt av förseningar och det är bråttom nu, säger Peter Segerstedt.