Utsmyckning av mätplintar

Augusti 14, 2018
Bild på mätplint med korstygnsbroderier i Kiruna
En av de utsmyckade mätplintarna i Kiruna. Foto: Emma Jonsson

Fyra mätplintar i Kiruna har valts ut och utsmyckats med färggranna korsstygnsbroderier för att hylla den norrländska hantverkstraditionen i samarbete med en lokal designer och Konstmuseet i Norr.

Förra hösten startade projektet som genomförs på uppdrag av LKAB enligt överenskommelse med Kiruna kommun. Markdeformationerna från gruvbrytningen i Kiruna påverkar staden succesivt. Med hjälp av mätplintar mäter LKAB hur marken påverkas av malmbrytningen. Mätningarna görs med hjälp av GPS-teknik som skickar signaler till satelliter och kartlägger på så sätt hur mätplinten rör på sig.

Syftet med projektet var att göra mätplintarna mer estetiskt tilltalande och ge ett mjukare och varmare intryck av de idag industriellt utformade mätplintarna.
– I Kiruna finns det idag 385 mätplintar eller så kallade mätpunkter installerade på hängväggen, antalet mätplintar varierar eftersom det både tillkommer och försvinner mätplintar på grund av gruvbrytningen. Utsmyckningar av utvalda mätplintar har förekommit under längre tid, man har bland annat planterat blommor omgivande mätplintarna. Fördelen med korsstygnsbroderierna är att de även kan pryda mätplintarna vintertid säger Patricia Boeg-Jensen som är projektledare på samhällsomvandlingen i Kiruna.

Inbjudan skickades ut till de boende i närområdet till de utvalda mätplintarna så att de fick en möjlighet att komma med förslag på hur mönstret på mätplinten skulle se ut för att göra deras utemiljö mer personlig.

Mätplintarna namngavs sedan efter den person som bidragit med förslaget till den specifika mätplinten. Utsmyckningarna har alltså utformats individuellt utifrån mönster och färg men kopplas samman genom den gemensamma tekniken och materialet.

Under vintern producerades utsmyckningarna för hand av Emma Jonsson, en designer från Kiruna, som ansvarat för produktionen och designen av utsmyckningarna.
– Jag ville skapa en uppseendeväckande kontrast till de mörka, hårda och industriella metallrören genom att arbeta med en hantverksteknik, färg och mjuka material. Jag jobbar alltid med inkludering på olika sätt i mitt skapande och i detta projekt kändes det extra viktigt att fler Kirunabor kunde få bidra med förslag på mönster till plintarna. Detta för att ära och lyfta fram den ibland bortglömda rikedom av kunskap om handarbete som finns lokalt, främst hos kvinnor säger Emma Jonsson.

Under sommaren har utsmyckningarna monterats på mätplintarna som finns att beskåda här: