”Vi strävar efter att avvecklingen görs med minimal påverkan för de närboende”

April 24, 2017

Det säger Mari Kuokkanen projektledare på projektavdelningen inom samhällsomvandlingsenheten på LKAB i vår reportageserie 5 snabba.

Berätta om ditt arbete och om vad du arbetar med just nu?

– Jag arbetar på samhällsomvandlingsenhetens projektavdelning och driver projekt i Kiruna, från idé till anläggande. Just nu är det framför allt rivning och avveckling som upptar min arbetstid. Under 2017 ska vi riva byggnader på bland annat gamla järnvägsområdet, i kvarteret Ullspiran och husen på Lingonstigen nedanför Stadshuset.

Vad hoppas du på inför framtidens Kiruna?

– Jag hoppas att gruva och samhälle kan leva sida vid sida under lång tid fram-över. Min förhoppning är också att samhällsomvandlingen kan bidra till att Kiruna fortsätter vara en attraktiv stad som uppmuntrar till utomhusaktiviteter där människor kan mötas. Jag vill ju själv bo i ett samhälle där det är lätt att umgås, träna och vara utomhus tillsammans, en aktiv stad helt enkelt.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Variationen! Jag jobbar med många olika saker, träffar mycket folk och får lösa problem tillsammans med kollegor och entreprenörer. Den ena dagen är verkligen inte den andra lik.

Vilka är de största utmaningarna?

– Samordning och kommunikation. Alla aktörer ska förstås jobba säkert, vilket ställer stora krav på just samordning och kommunikation. Vi strävar också efter att avvecklingen görs med minimal påverkan för de närboende. Det kan handla om till exempel buller, damm och trafiksituationer. Många tänker inte heller på att vi gör så mycket mer än ”bara” river ett hus. Även all infrastruktur ska tas om hand, som el, fjärrvärme, vatten- och avloppsledningar. Det är komplext, men spännande.

Hur laddar du dina batterier?

– Genom att vara utomhus och busa med barnen. Vintertid i snön här i Kiruna, med skidor, pulkaåkning och lekar, på sommaren vid kusten i norra Finland där vi kan leka i sanden på stranden, bada i havet, fiska och vara ute i skogen.

Fakta om Mari Kuokkanen

Namn: Mari Kuokkanen
Bor: Kiruna
Familj: Man och två barn
Bakgrund: Civilingenjö på KTH i Stockholm. Arbetat inom projekt i Sverige, Norge och Finland. På LKAB sedan 2014.
Aktuell: Projektleder avvecklingsprojekt i Kiruna
Fritidsintressen: Att vara ute i naturen, skidåkning i olika former.