Avtal med kommunen

Samhällsomvandlingen sker i etapper, vilket benämns som Gruvstadsparker. I dagsläget finns fyra Gruvstadsparker i de kommunala detaljplanerna som definierar vilken typ av verksamhet som får finnas på ytorna, Exempelvis industri eller bostäder.

Kirunas kommunalråd Kristina Zakrisson med kollegor under presskonferensen när avtalet för Gruvstadspark 2 presenterades.

Avtalen reglerar bland annat den ekonomiska ersättningen som LKAB ger kommunen för kommunal infrastruktur samt mark och fastigheter. Ersättningen ska täcka kostnaden för att kommunen ska ha möjlighet att bygga motsvarande funktion, kvalitet och storlek i nya delar av Kiruna.

Gruvstadsparkavtalen gör det möjligt för LKAB att fortsätta bryta järnmalmen som lutar in under nuvarande centrum. Det tryggar LKAB:s tillväxt och jobben i gruvan för många år framåt samt ger kom­munen förutsättningar att bygga en ny stadskärna.

Gruvstadspark 1

I februari 2011 slöts två avtal mellan Kiruna kommun och LKAB. Ett av avtalen är ett civilrättsligt avtal som reglerar kostnader och det andra är ett genomförandeavtal som hanterar hur man ska gå till väga när man omvandlar området från nuvarande verksamhet till parkområde och slutligen till industriområde. Dessutom beslutade Kiruna kommuns fullmäktigemöte om en detaljplan för Gruvstadspark nummer 1.

De offentliga fastigheter som LKAB köpt av kommunen i samband med Gruvstadspark 2 avtalet

Gruvstadspark 2 

Avtalet Gruvstadspark del 2 presenterades i maj 2014. Den 2 juni 2014 sa kommunfullmäktige i Kiruna ja till avtalet.

Ersättningen omfattar kommunal infrastruktur och mark, kommunala verksamhetslokaler, Kirunabostäder AB:s kommersiella lokaler och en snabb uppstart av torgbildningen i det nya Kiruna.

Det totala ersättningsbeloppet i Gruvstadspark 2-avtalet är satt till 3,74 miljarder kronor vilket både innefattar ersättningar till Kiruna kommun och till det kommunala bostadsbolaget. Allt ersätts till en nivå som gör att Kiruna kommun kan bygga upp motsvarande funktion, kvalitet och volym i det nya Kiruna.

Gruvstadspark 3

Avtalet Gruvstadspark del 3 presenterades i juni 2018. Den 27 juni 2018 sa kommunfullmäktige i Kiruna ja till avtalet.

I direkt ersättning omfattar avtalet cirka 2 miljarder. Till det kommer kostnaderna för de fastigheter LKAB ersätter med ny byggnad som har motsvarande funktion. Den slutliga summan beror bland annat på hur byggkostnaderna utvecklas.

I Gruvstadspark 3-avtalet handlar det om en yta som täcker gruvverksamheten fram till 2028. I avtalet ingår även offentliga lokaler i området, vilket i det här fallet är Parkskolan. Parallellt med avtalet för Gruvstadspark 3 slöts ytterligare två avtal med Kirunabostäder och Tekniska Verken om det kommunala bostadsbeståndet och fjärrvärmen. Samtidigt pågår fortsatt dialog med privata fastighetsägare om ersättning för bostäder och kommersiella lokaler.