Gruvstadsparker

Ingen ska behöva bo granne med ett gruvindustriområde. Därför har LKAB och Kiruna kommun enats om att anlägga parker i avvecklingsområden, så kallade gruvstadsparker.

Isbanan i Gruvstadsparken i Kiruna är populär.

En mjuk övergång mellan gruva och stad

Gruvstadsparkerna är ett samarbetsprojekt mellan LKAB och Kiruna kommun och en mjuk övergång mellan gruva och stad. Omvandlingen från bostadsområde, till parkområde och slutligen gruvindustriområde sker successivt.

När husen måste flyttas eller rivas kan området fortfarande under en tid vara tillgänglig för allmänheten. Det första som påverkas är nämligen inte själva huskonstruktionerna utan elledningar och vattenledningar. Parkerna kan nyttjas av boende och besökare till dess att marken ingår i LKAB:s gruvindustriområde, det vill säga när det inte är längre är tillåtet att vistas där.

Trivsamma miljöer

I gruvstadsparkerna skapas trivsamma miljöer med syfte att bidra till en attraktiv stad under omvandlingsprocessen. Gångstråk, gatlyktor, gräsmattor och träd bevaras. Exakt hur parken ska se ut och vilka aktiviteter som finns i den kan variera mellan olika delar. Det kan också förändras över tid för gruvstadsparkerna är i ständig rörelse så länge gruvbrytningen pågår.

Den första delen av parkområdena har nyttjats för en rad arrangemang sedan invigningen. Bland flera aktiviteter har hälsodagar anordnats likväl som korvgrillning, skridskoåkning och vernissager. I dagsläget innehåller parkerna bland annat lekpark, pumptrackbana, skateramp och utegym. I området finns flertalet mysiga platser för umgänge eller en stund i enskildhet. Det finns grillplatser, hängmattor och självfallet parkbänkar. Sommartid betar får i en del av parken och vintertid finns en isbana.

Att förändra områden ställer stora krav på oss och områdesförändringarna berör många, inte minst de som bott på området. Inom de närmaste åren kommer gruvstadsparkerna att växa fram i takt med att deformationerna närmar sig staden. Det innebär att ett antal byggnader kommer att avvecklas och flyttas.

Har du funderingar eller synpunkter på gruvstadsparkerna i Kiruna? Maila oss på samhallsomvandling@lkab.com.