Kiruna

Riva

Blächornshus B48, 49 och 50

Tre av de karaktäristiska bläckhornshusen på Bolagsområdet, B48, B49 och B50, har rivits. Tre andra bläckhornshus har sedan tidigare flyttats från området till LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara.

StatusAvslutat

Tidsplan 2018 - 2019

ProjekttypBostad

Till skillnad från Gustaf Wickmans typiska bläckornshus och bostadsritningar i trä lät LKAB:s disponent Hjalmar Lundbohm och dåvarande vd, Arvid Lindman, bygga några tegelhus med Gustaf Wickman som arkitekt och de Svedbergska husen som modell. Under våren 1901 påbörjades grundgrävningarna för de tre tegelbläckhornen, de så kallade B48, B49 och B50. Det vill säga; LKAB:s fyrtioåttonde, fyrtionionde och femtionde byggnader i ordningen. Under sommaren och hösten samma år stod byggnaderna inflyttningsklara.

Redan innan byggnaderna stod klara bestämdes det att en av byggnaderna, B48, skulle nyttjas som tjänstemannabostad. Det blev Malte Matthiesen, LKAB:s kassör, som fick flytta in i B48:an.

På grund av byggnadernas konstruktion, där tegel utgör en stor del av fasaden, fattades beslut om att byggnaderna skulle rivas, vilket genomfördes under 2018.