Kiruna

Flytta

Gamla sjukstugan

Gamla sjukstugan byggdes år 1900 som ett 10-rums bostadshus, men fick år 1902 ny funktion som Kiruna sjukhus. Byggnaden representerar Kirunas uppbyggnadsskede, klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Kiruna och kommer att flyttas.

StatusPågående

Tidsplan 2022 - 2025

ProjekttypSamhällsfastighet

Byggnaden användes fram till omkring år 1950 som Kirunas sjukhus och har idag en 1920-talskaraktär efter de ombyggnationer som gjordes på 1920-talet. Byggnaden representerar Kirunas uppbyggnadsskede.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som kommer att ske på Kiruna kommuns ansvar.