Kiruna

Riva

Hjalmar Lundbohmsskolan

Redan 1910 inrättades Kiruna Praktiska Ungdomsskola (KPU) i staden. Antalet sökande till skolan var många och de befintliga lokalerna var inte tillräckliga. På fastigheten Ormroten 1 uppfördes därför år 1939 en ny byggnad för KPU:s verksamhet.

StatusPågående

Tidsplan 2023 - 2025

ProjekttypSamhällsfastighet

Efter en utredning under 1960-talet beslutades att förlägga hela den gymnasiala skolan på den tomt som KPU redan befann sig på som även var den plats där den ursprungliga Bolagsskolan uppfördes i seklets början. Gymnasieskolan fick namnet Hjalmar Lundbohmsskolan och avsågs vara färdiga hösten 1970. Byggnaderna uppfördes, såsom den befintliga KPU-byggnaden, anpassade till topografin.

I början av 1970-talet kom gymnastikbyggnaden och en ishockeybana att uppföras på den intilliggande fastigheten kvarteret Rödbläran.

Under 2023 påbörjas avvecklingen av Hjalmar Lundbohmsskolan för att möjliggöra för fortsatt gruvdrift. Området blir sedan en gruvstadspark. En ny gymnasieskola i Kiruna nya centrum, med samma namn som föregående, stod klar våren 2023.