Kiruna

Bygga

Kiruna centrum

Kirunas gamla centrum påverkas av LKAB:s gruvdrift. Därför har ett nytt centrum byggt tre kilometer öster om det gamla. Den 1 september 2024 invigdes det nya centrumet då handeln öppnade sina dörrar i de nybyggda lokalerna.

StatusAvslutat

Tidsplan 2020 - 2023

ProjekttypBostad

Det nya centrumet, som är i direkt anslutning till Kirunas stadshus Kristallen och kulturhuset Aurora, består av bland annat tre handelskvarter, 7:an, 8:an och 9:an, med totalt 41 handlare, restauranger och kontorshyresgäster. I kvarteren finns det även 297 bostäder, vilka är belägna ovanför handelsplan. Kvarteren har byggts som en ersättning till det kommunala fastighetsbolaget Kirunabostäder AB.

Ursprunglig plats Ny plats