Kiruna

Flytta

Kiruna kyrka

Kiruna kyrka är stadens kanske mest karaktäristiska byggnad. Kyrkan stod färdig år 1912 och var en gåva från LKAB till församlingen. Inom några år ska den flyttas till ny plats.

StatusUtreds

Tidsplan 2017 - 2026

ProjekttypKulturbyggnad

Kiruna kyrka ska flyttas till en plats intill kyrkogården i anslutning till Kirunas nya centrum.

Tid för fysisk flytt: 2025
Kyrkans uppfördes: 1909 – 1912

LKAB håller kontinuerlig dialog med Kiruna pastorat, Länsstyrelsen och Kiruna kommun inför flytten av Kiruna kyrka. Dels avseende den fysiska flytten, men även hur vi varsamt och med omtanke flyttar minnena, sorgen och glädjen som finns på platsen.

Flytten kräver ett omfattande förarbete med planering, utredning och förberedelser innan en fysisk flytt kan ske. Förarbetet påbörjades redan 2017 som en förstudie och är för tillfället inne i slutfasen av en förprojektering för att övergå till den så kallade projekteringsfasen. Det innebär att typ av flyttmetod är utredd och vilka tillstånd som behövs för att flytta kyrkan med dess inventarier. Hanteringen av Hjalmar Lundbohms grav utreds vidare. Genom projekteringen kommer vi även utreda själva flytten av kyrkan, flyttvägen och den nya platsen mer tekniskt i detalj och ta fram handlingar för genomförandet.

Den fysiska flytten, själva transporten, av Kiruna kyrka och klocktornet är planerad till år 2025. Den möjliga flyttvägen är via Gruvvägen, Hjalmar Lundbohmsvägen, Silfwerbrandsgatan, Lombololeden och Österleden in till den nya platsen nedanför kyrkogården. En flytt av kyrkan med dess klocktorn är omfattande på flera sätt: byggnaden som ”Herrens hus”, som kyrkligt kulturminne skyddad av kulturmiljölagen samt dess storlek och vikt.  Det är därför viktigt att en planering i detalj är utförd innan flytten. Tanken med förprojekteringen har varit att ta fram ett underlag och göra de undersökningar som behövs för att kunna projektera en flytt. Projekteringen kommer sedan i sin tur att ta fram underlag och handlingar inför utförande av flytten men även utgöra det flyttprogram som kommer att skickas in till Länsstyrelsen för att tillståndsprövas.

Flytten av kyrkan kommer inte likna LKAB:s andra flyttprojekten då kyrkan och alla dess föremål har ett omfattande skydd enligt Kulturmiljölagen samt Plan- och bygglagen. Dessutom omfattas Hjalmar Lundbohms grav på tomten av Begravningslagen och kyrkans verksamhet av Kyrkoordningen. Kyrkan är heller inte vilken byggnad som helst utan är i sin egenskap av kyrka kopplad till kristna ritualer, tro och andlighet.

Kyrkligt kulturminne

Kiruna kyrka är speciell på många sätt. Kyrkan är kyrkligt kultminne och skyddas av kulturmiljölagen så frågan har aldrig varit om den ska flyttas, utan snarare hur.

Klockstapeln byggdes 1907 och själva kyrkan byggdes mellan 1909-1912. Det var en gåva från LKAB till församlingen. Arkitekt är Gustav Wickman som ritade flera olika förslag. För klockstapeln fick jämtländska 1700-tals klocktorn och samiska timmerkåtor stå som förebilder. För kyrkklockorna samarbetade flera olika konstnärer.

Kyrkans arkitektur har inspiration av norska stavkyrkor. Med sina faluröda spånklädda fasader, mörk tjärad interiör, material och inspiration har den en nationalromantisk prägel och är ett tydligt utryck för sin tid.

Kyrkoparken är en del av miljön kring kyrkan, där ligger bland annat LKAB:s förste disponent och Kirunas grundare, Hjalmar Lundbohm, begraven.

Frågorna är många och stora, och få svar kan ges innan förutsättningarna är helt utredda.