Kiruna

Bygga

Kvarter 4

I planen för Kirunas nya centrum ingår tio kvarter, varav LKAB har byggt i fyra av dem. Kvarter fyra samt sju, åtta och nio. Uppdraget att bygga kvarter påbörjades under hösten 2019 och 2022 kunde hyresgästerna flytta in. I kvarteret finns en blandad bebyggelse av bostäder, handelslokaler och kontorsytor.

StatusAvslutat

Tidsplan 2019 - 2022

ProjekttypBostad

En del av kvarter 4 har byggt som ersättning för LKAB Fastigheters bostadsbestånd som påverkas av gruvbrytningen. På bottenplan finns några kommersiella lokaler som vetter mot stadshuset och det nya kulturhuset Aurora. Den andra delen av kvarter fyra är en ersättning till en privat fastighetsägare.