Kiruna

Riva

Kvarter Grundläggaren

Hjalmar Lundbohmsvägen 44 kallad Martinssons hörna och Brända tomten uppfördes mellan 1926-1929 efter ritningar av E Jansson. Kvarteret byggdes upp efter en kvartersbrand 1926 och är ett exempel på hur stenbyggnader ersatte trähus efter bränder under tidigt 1900-tal. Byggnaden består av lägenheter, kontorslokaler samt affärslokaler. Många äldre Kirunabor minns byggnaden som sportaffären ”Martinssons hörna”, men även som en del av den så kallade Brända tomten.

StatusPågående

Tidsplan 2022 - 2024

Meschplan 5 – även kallad Palladium, byggdes mellan 1928-1930. Byggnaden bestod av en biograf samt ovanliggande lägenheter.

Biografen är sedan många år avvecklad och byggnaden har den senaste tiden inhyst butiker och en pizzeria.

Meschplan 7 – även kallad Centrumhuset, uppfördes 1930 och ritades av arkitekten Bertil Höök. På nedre plan har klädaffären Centrum huserat från 1930-talet fram till att butikens nya lokal stod färdig i Kirunas nya centrum.

I fastigheten fanns flera konstverk som uppmärksammats. Bland annat fanns det i källaren en brädvägg med handmålat, samiskt konstverk, denna har av LKAB demonterats och på nytt uppförts i Kirunas nya gymnasieskola. Konstverk som fysiskt inte kunnat demonteras har i stället noggrant dokumenterats, den digitala dokumentationen avser främst de målningar av Henny Modig Förare som fanns i trapphuset längs hela den putsade murstocken.

Byggnadernas utformning och placeringar visar på det tidigare 1900-talets byggnadssätt och hur omgivningen såg ut innan saneringsvågen på 60- och 70-talet.

Området är påverkat av LKAB:s gruvbrytning och måste avvecklas för gruvans fortsatta brytning.

Efter avveckling kommer området att bli ett parkområde tillgängligt för allmänheten, en så kallad Gruvstadspark.

Ursprunglig plats Ny plats