Kiruna

Riva

Kvarteret Filaren

Kvarteret Filaren består av Filaren 4, 5, 7 och 8. Kvarteret benämndes ursprungligen som kvarter nummer 20 och bebyggdes tidigt med bostadshus och uthus.

StatusPågående

Tidsplan 2023 - 2025

ProjekttypBostad

Den nuvarande byggnaden som löper över hörnet Geologgatan/Läraregatan fick bygglov 1993. Arkitekt var Arkab Arkitekter i Luleå AB. Villabebyggelsen från tidigt 1900-tal torde ha rivits senast i samband med uppförandet av bostadshuset.

Under 1940-talet byggdes bostadshusen i Filaren 5, Bergmästaregatan 5, ritat av Erik Jansson. På Filaren 8, Geologgatan 10, står idag en byggnad från 1991 bestående av ett affärs-, och flerbostadshus.

I slutet av 1950-talet uppfördes ett av Kirunas första varuhus på Filaren 7, ritat av Bertil Höök. Huset blev känt som Tempohuset. Kvarteret Filaren avvecklas i etapper från 2023-2025 som en del av samhällsomvandlingen.