Kiruna

Riva

Kvarteret Kattfoten/Kvarteret Fjällveronikan

Skolgatan 16 och 20 är så kallade 16-mannabostäder och är bland de första byggnaderna som uppfördes i staden.

StatusPågående

Tidsplan 2024 - 2025

Tillsammans med fyra av samma typ, uppfördes byggnaderna redan år 1900. Bakom ritningarna stod Gustaf Wickman. De har under åren genomgått förändringar både in och utvändigt.

Trädgårdsgatan 9, B81, är det enda bläckhornet i kvarteret. Bläckhornen ritades av Gustaf Wickman. I ritningar har B81 benämnts som tjänstemannabostad och tillhör en av de totalt 16 stycken ”nya” Bläckhorn som LKAB uppförde inom Bolagsområdet mellan åren 1904-1907.

I kvarteret står även Trädgårdsgatan 7 uppförd någon gång mellan 1920 och 1930. Även detta som en bostad för arbetare vid gruvbolaget.

Under perioden 1948-1975 präglas Kiruna av en kraftig uppgång till följd av rådande högkonjunktur som gynnade LKAB. När stadens invånare växte till följd av expansion av gruvan krävdes fler bostäder för personal vid gruvan. Skolgatan 18 och Trädgårdsgatan 11 byggs år 1951 och Skolgatan 12-14 år 1957 till följd befolkningsexpansionen.

I Kvarteret Fjällveronikan står en grillkiosk byggd 1980, grillen är ersatt med en ny lokal i nya Kiruna centrum som invigdes 2023.

Området avvecklas för att möjliggöra fortsatt gruvdrift.

Ursprunglig plats Ny plats