Kiruna

Riva

Läkarvillan

Till den gamla sjukstugan fanns en läkarbostad som uppfördes i början av 1900-talet. Även det nya sjukhuset som stod färdigt i början av 1950-talet försågs med bostäder för både under- och överläkare. Överläkarvillan ritades av Bertil Höök och byggdes mellan 1951-1952. Huset är typiskt för uppförandetiden även om delar har förändrats vid senare renoveringar och ombyggnationer, framför allt invändigt.

StatusPågående

Tidsplan 2023 - 2023

ProjekttypBostad

Läkarvillan avvecklas under 2023 som en del av samhällsomvandlingen.