Kiruna

Bygga

Luossavaara – etapp 3

byggda på Luossavaara 44 hyresrätter har byggts på LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara, på det så kallade etapp 3-området. Hyresrätterna är ersättningslägenheter till LKAB Fastigheter och byggdes av Lindbäcks Bygg AB, på uppdrag av LKAB.

StatusAvslutat

Tidsplan 2019 - 2020

ProjekttypBostad

På uppdrag av LKAB byggde Lindbäcks Bygg AB hyresrätterna som var inflyttningsklara under hösten 2020. Det handlar om fyra hus som sitter ihop två och två med sammanlagt 44 hyresrätter. Projektet inleddes under våren 2019.