Kiruna

Flytta

Pekinghuset

Pekinghuset var skolexpedition vid den numera rivna Centralskolan och visar på den arkitektoniska omsorg som tidens offentliga byggnader fick vid uppbyggnadsskedet. Byggnaden klassas som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Kiruna och kommer att flyttas.

StatusPågående

Tidsplan 2023 - 2025

ProjekttypSamhällsfastighet

Byggnaden ritades år 1922 och är en välbevarad byggnad i Japaninspirerad 1920-talsklassicism.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som i dagsläget planeras ske kring 2024.