Kiruna

Riva

Radhusen på Lingonstigen

På Lingonstigen, strax nedanför Kirunas gamla stadshus, stod tio radhus som avvecklades under perioden mars till maj.

StatusAvslutat

Tidsplan 2017 - 2017

ProjekttypBostad

På adressen Lingonstigen i Kiruna stod två stycken färgglada radhuslängor, södra raden och norra raden, med totalt tio suterränghus, fyra respektive sex stycken radhus på vardera sidan av Lingonsstigen, alla med två våningar med en total area på 2200 kvadratmeter. 

De avvecklades under våren 2017 för att möjliggöra fortsatt gruvbrytning. De som tidigare bott på adresserna fick erbjudanden om nya bostäder.

Kulören på husen inspirerades av de bläckhornshus, varav en del har flyttats till ny plats, som finns i Kiruna. Området ritades av Folke Hederus och byggdes i den branta sluttningen nedanför Kirunas stadshus på uppdrag av LKAB på 1950-talet.

I samband med avvecklingen återvanns en stor del av rivningsmaterialet och parallellt med avvecklingen anlades även ett parkområde, det vi kallar Gruvstadspark. Området är i ständig förändring så länge gruvbrytningen pågår. Parken växer in mot samhället och anläggandet av nya parkmiljöer anpassas till den takt som markdeformationerna breder ut sig och avveckling pågår.

Parken fungerar som en mjuk övergång mellan gruvan och samhället och är tillgänglig för allmänheten efter att husen försvunnit. Gatubelysning, vägar och lekparker med mera lämnas kvar och ingår i parkmiljön.