Malmberget/Gällivare

Riva

Sport- och simhallen i Malmberget

Gruvbrytningen närmar sig samhället och malmkropparnas läge gör att brytningen sker på större djup. Till förmån för fortsatt gruvbrytning avvecklas ...

StatusPågående

Tidsplan 2023 - 2024

ProjekttypSamhällsfastighet

Bild på den gamla sporthallen i Malmberget

Gruvbrytningen närmar sig samhället och malmkropparnas läge gör att brytningen sker på större djup. Till förmån för fortsatt gruvbrytning avvecklas Malmberget och Gällivare förtätas. Två av kommunens funktioner i Malmberget som avvecklas är sport- och simhallen.

Gällivare kommun har fått ekonomisk ersättning från LKAB för att ersätta sport- och simhallen i Malmberget. Kommunen ansvarar därefter för att uppföra de nya funktionerna på annan plats.

Bild på sport- och simhallen under vintertid 2022
Vinter 2022

Sporthallen och simhallen i Malmberget kommer kommunen att ersätta med Multiaktivitetshuset som blir en arena för bland annat idrott, simhall med äventyrsbad, bio, bibliotek och musik. Huset ska byggas i kvarteret Gojan, i folkmun kallat för Arcaden eller Tempohuset.

Här kan du läsa mer om kommunens projekt.

Ursprunglig plats Ny plats