Kiruna

Bygga

Väg 870

Den nya sträckan för väg 870, även kallad Nikkaluoktavägen, invigdes 1 september 2015. Tidigare startade vägen vid Yli Lombolo och passerade den dåvarande brandstationen. I och med gruvbrytningen har vägens första 7 kilometrar byggt om. Idag går vägen öster om Lombolo och vidare över nya järnvägen vid Råtsi. Efter vägen finns en anslutning till LKAB (södra infarten).

StatusAvslutat

Tidsplan 2014 - 2015

ProjekttypInfrastruktur

Förutom själva vägen har det byggts gångbroar över Luossajoki för att möjliggöra för friluftslivet. Det är också byggt planskilda korsningar där vägen möter motionsspår som finns i Lomboloområdet. Vägen har även dragits närmare bostadsområdet för att minska påverkan för rennäringen.

Vägen byggdes om på grund av att den gamla sträckningen påverkades av markdeformationerna som gruvbrytningen orsakar. Det är också därför som LKAB finansierade vägprojektet. Det är Trafikverket och dess entreprenör Svevia som på uppdrag av LKAB dragit om vägen.

Ett 20-tal raggarbilar med en rosa Cadillac i spetsen, racingflaggor, skön sång, applåder och hejarop – kännetecknar invigningen hösten 2015. Cirka 100 personer hade sökt sig till evenemanget för att delta. Arnold Vonkavaara, regional direktör på Trafikverket, Mikael Westerlund, tillförordnad ortsansvarig för samhällsomvandlingen på LKAB och kommunalråd Kristina Zachrisson höll alla tre varsitt tal och därefter flaggades vägen in med bilkortege av stadens raggarklubb i spetsen.

Kirunas egen sångerska Yana Mangi öppnade och avslutade invigningen med egen jojk, Karin Boyes dikt ”I rörelse”, ”Höstvisa” och ”Hit the road Jack”, allt med budskapet att våra vägar förbinder och leder till möten mellan människor.

Gamla väg 870 har lämnats till LKAB och har därför utgått ur allmänt underhåll från Trafikverket.

Ursprunglig plats Ny plats