Avveckling av Annexet

Under 2017 sker stora områdesförändringar på Bolagsområdet. Det handlar om avveckling och utveckling inför fortsatt gruvdrift. Annexet, LKAB:s mindre hotellbyggnad från 1960- talet, är en av flera byggnader som kommer att avvecklas under året.

Rosa byggnad i Kiruna

Korta fakta

Annexet är en mindre hotellbyggnad, i anslutning till LKAB:s Bolagshotell. Som ersättning för annexet kommer Ingenjörsvillan att byggas om till hotell- och konferens.

 • Tidplan

  Juni - oktober 2017
 • Entreprenad

  LTH Traktor AB
 • Byggnadsarea

  520 kvadratmeter
 • Antal gästrum

  20 stycken
 • Status

  Avslutat

Avvecklingen av Bolagsområdet inleddes redan 2015, när gård 2 och 4 på kvarteret Ullspiran avvecklades. Under 2017 fortsätter stora områdesförändringar att ske, bland annat kommer LKAB:s hotellannex att avvecklas.

I december 2016 upphörde LKAB:s hotellverksamhet i väntan på flytten. Bolagshotellet och annexet inventeras och inredning samt möbler maganiseras i väntan på att få flytta in igen – på den nya platsen. Däremot kommer annexet inte att flyttas vilket delvis beror på byggnadens funktion, kvalitet och arkitektur.

Bolagshotellet med det tillhörande hotellannexet välkomnar flera gäster årligen. När Bolagshotellet står inflyttningsklart på Luossavaaraområdet kommer den så kallade Ingenjörsvillan byggas om för att nyttjas som hotellannex, som ersättning för det nuvarande annexet.

I samband med avvecklingen av Bolagsområdet kommer en stor del av inredning- och rivningsmaterialet att återvinnas. Bland annat kommer Annexets inredning att magasineras – i väntan på att få flytta in i nya lokaler – likväl som en försäljning av inventarier kommer att anordnas. Rivningsmaterialet från Annexet kommer också att användas som fyllnadsmaterial av husgrunder på området.

Parallellt med avvecklingen sker anläggning av ett parkområde, det vi kallar Gruvstadspark. Den är i ständig rörelse så länge gruvbrytningen pågår. Parken växer in mot samhället och anläggandet av nya parkmiljöer anpassas till den takt som markdeformationerna breder ut sig och avveckling pågår.

Parken fungerar som en mjuk övergång mellan gruvan och samhället och är tillgänglig för allmänheten efter att husen försvunnit. Gatubelysning, vägar och lekparker med mera lämnas kvar och ingår i parkmiljön.