LKAB bygger nytt Bolagshotell

LKAB:s styrelse har tagit beslut om att uppföra ett nytt Bolagshotell. Den nya hotellbyggnaden blir en ersättning för det tidigare Bolagshotellet som inte gick att flytta.

Korta fakta

Konstföremål

  • Inredning och konstföremål från det gamla Bolagshotellet, som avvecklades under 2019, kommer att flytta in i den nya hotellbyggnaden.

Status

  • Pågående

LKAB:s Bolagshotell, som uppfördes år 1901, ritades i likhet med många andra byggnader från samma tidsepok av Gustaf Wickman. Med dess speciella arkitektur, beundransvärd konst och trevliga bemötande har Bolagshotellet kommit att bli en väldigt speciell byggnad för många av besökarna. Inte minst har Bolagshotellet blivit en viktig del av Kirunas stadsbild.

Mot bakgrund av byggnadens höga kulturhistoriska värde beslutade LKAB:s styrelse att flytta Bolagshotellet från sin nuvarande plats till det nya kulturområdet, vid foten av berget Luossavaara. Det visade sig emellertid vara omöjligt eftersom dokumentationsunderlaget, i relation till byggnadens konstruktion, var bristfällig. Däremot ska en ny byggnad ersätta det gamla Bolagshotellet som avvecklades under 2019.

Det nya Bolagshotellet kommer att påminna om den gamla hotellbyggnaden utvändigt. Det innebär att den klara gula fasadfärgen med den frisliknande fjällpanelen närmast takfoten ska återskapas liksom takkonstruktionen med den röda färgsättningen. Med andra ord blir det en utvändig replika utifrån 1925 års design medan det invändigt blir en byggnad som anpassas till modern byggstandard.

I likhet med Kirunas gamla stadshus, som ofta benämndes som Kirunabornas vardagsrum, har Bolagshotellet fungerat som LKAB:s vardagsrum. Med en ny hotellbyggnad upprättas vardagsrummet på nytt – men i ny tappning. Inredning och konstföremål får flytta in igen och det nya Bolagshotellet kommer att fungera precis på samma sätt som tidigare. Från öppning till stängning och under 115 år har syftet alltid varit att hålla öppet för LKAB-anställda och bolagets många gäster.