Kiruna

Bygga

Nya Bolagshotellet

LKAB:s styrelse har tagit beslut om att uppföra ett nytt Bolagshotell. Den nya hotellbyggnaden blir en ersättning för det tidigare Bolagshotellet som inte gick att flytta.

StatusPågående

Tidsplan 2019 - 2023

ProjekttypSamhällsfastighet

LKAB:s Bolagshotell, som uppfördes år 1901, ritades i likhet med många andra byggnader från samma tidsepok av Gustaf Wickman. Med dess speciella arkitektur, beundransvärd konst och trevliga bemötande har Bolagshotellet kommit att bli en väldigt speciell byggnad för många av besökarna. Inte minst har Bolagshotellet blivit en viktig del av Kirunas stadsbild.

Mot bakgrund av byggnadens höga kulturhistoriska värde beslutade LKAB:s styrelse att flytta Bolagshotellet från sin nuvarande plats till det nya kulturområdet, vid foten av berget Luossavaara. Det visade sig emellertid vara omöjligt eftersom dokumentationsunderlaget, i relation till byggnadens konstruktion, var bristfällig. Däremot ska en ny byggnad ersätta det gamla Bolagshotellet som avvecklades under 2019.

Det nya Bolagshotellet kommer att påminna om den gamla hotellbyggnaden utvändigt. Det innebär att den klara gula fasadfärgen med den frisliknande fjällpanelen närmast takfoten ska återskapas liksom takkonstruktionen med den röda färgsättningen. Med andra ord tar den inspiration utifrån 1925 års design medan det invändigt blir en byggnad som anpassas till modern byggstandard.