Minnena lever kvar

I de områden som berörs av förändringarna finns några av orternas mest unika, omtyckta och fascinerande byggnader varav flera är byggnadsminnesmärkta. Dessa hus, likväl som områdena i stort, har dokumenterats utförligt innan avveckling.

LKAB:s förste disponents villa
Hjalmar Lundbohmsgården flyttas till sin nya plats med utsikt över gruvområdet.

Avvecklingsarbetet måste utföras med stor respekt och förståelse. Att förändra områden ställer stora krav på oss. Vi ska arbeta hållbart och hushålla med kulturmiljön vilket innebär att vi måste försöka bevara ideologin och kulturmiljöerna i så stor utsträckning som möjligt. Förändringar måste alltid göras med en stor dos av eftertanke.

Innan områdesförändringar kan ske måste områden och byggnader dokumenteras, enligt krav från bland annat länsstyrelsen och kommunen. Det är först efter ett fullgott dokumentationsarbete som ett rivningslov kan utfärdas.

Minnena bevaras i text, foto och film

LKAB finansierar och driver omfattande dokumentationsprojekt i samarbete med kommunerna, som ett led i kompensationen till samhället. Genom fotografier, filmer, böcker och modeller lever miljöerna och minnena kvar – men i ny tappning.

Bolagshotellet, Kirunas före detta stadshus, kvarteret Ullspiran och Hjalmar Lundbohmsgården är exempel på byggnader och områden som skildrats i böcker, filmer och bilder för att bevara minnena för framtida generationer.

Här är ett exempel på hur Kirunas före detta stadshus dokumenterats i 360-animation. 
 

Brunt hus.

Hus som är dokumenterade

 • Bolagshotellet
 • Hjalmar Lundbohmsgården
 • Järnvägsstationen och resterande järnvägsområde
 • Kvarteret Ullspiran
 • B95:an; arbetarbostad byggd 1909
 • Stadshuset

21 byggnader flyttas

En stor del av samhällsbebyggelsen som påverkas har kulturhistoriska värden, därför har LKAB och kommunen kommit överens om att bolaget ansvarar för att vissa byggnader bevaras. Bland annat flyttas kyrkan och Hjalmar Lundbohmsgården. Kiruna kyrka är stadens kanske mest karaktäristiska byggnad och stod färdig år 1912, en gåva från LKAB till församlingen.

LKAB har i ett avtal med kommunen åtagit sig att flytta uppemot 21 byggnader i det som omfattar påverkansområdet av Kirunagruvan på 1 365-metersnivån.

Byggnader som har eller ska flyttas

 • Arbetarbostaden B5
 • 3 Bläckhorn
 • Ingenjörsvillan
 • Länsmansbostaden
 • Hjalmar Lundbohmsgården
 • Kiruna kyrka

Husens historia återberättas

Processen tar tid och det är många saker som ska tas i beaktning. En bebyggelseantikvarie går igenom ritningarna och ser över detaljer så som golv, väggar, tapeter och så vidare. Det undersöks också vad som hänt med byggnaden från uppförandet till i dag. En etnolog tittar på det mänskliga perspektivet. Det vill säga vilka som bott i huset och vilken verksamhet som ägt rum.

LKAB har ett nära samarbete med Norrbottens museum, Arkitekten AB och Historiska Hus i Umeå. Projekten inkluderar alltid en bebyggelseantikvarie som leder arbetet tillsammans med en etnolog och en fotograf.