25 kedje- och parhus samt 52 lägenheter på Bryggeribacken

LKAB har tecknat entreprenadkontrakt med Serneke Sverige AB för uppförandet av nya bostäder på det attraktiva området Bryggeribacken i Gällivare. Det handlar om nybyggnation av 25 kedje- och parhus samt 52 lägenheter fördelat på åtta tvåplanshus med tillhörande komplementbyggnader.

Korta fakta

  • Tidplan

2020-2022

  • Projekt

25 kedje- och parhus samt 52 lägenheter fördelat på åtta tvåplanshus med tillhörande komplementbyggnader

  • Entrepenad

Serneke Sverige AB

  • Status

Pågår

Bygglovshandlingarna är under arbete och anläggandet beräknas starta under 2020. Bostäderna beräknas färdigställas etappvis från 2021 fram till 2022. Serneke samarbetar med husleverantörerna Vittjärvshus och Derome AB.