19 kedje- och parhus samt 52 lägenheter på Bryggeribacken

LKAB har tecknat entreprenadkontrakt med Serneke Sverige AB för uppförandet av nya bostäder på det attraktiva området Bryggeribacken i Gällivare. Det handlar om nybyggnation av 19 kedje- och parhus samt 52 lägenheter fördelat på åtta tvåplanshus med tillhörande komplementbyggnader.

Korta fakta

  • Tidplan

2020-2022

  • Projekt

19 kedje- och parhus samt 52 lägenheter fördelat på åtta tvåplanshus med tillhörande komplementbyggnader

  • Entrepenad

Serneke Sverige AB

  • Status

Pågår

Byggnationerna påbörjades under 2020 och alla kedje- och parhus är nu på plats. Nu pågår invändigt färdigställande av dessa. Bostäderna beräknas färdigställas etappvis från 2021 fram till 2022. Serneke samarbetar med husleverantörerna Vittjärvshus och Derome AB.