Välkommaskolan i Malmberget avvecklas och ersätts

Gruvbrytningen närmar sig samhället och malmkropparnas läge gör att brytningen sker på större djup. För att säkerställa fortsatt gruvbrytning avvecklas Malmberget och Gällivare förtätas. En av kommunens funktioner i Malmberget som är under avveckling är Välkommaskolan.

Korta fakta

  • Tidplan

    Materialinventering inför kommande sanering och rivning har påbörjats

  • Entreprenör

    Inte fastställt

  • Status

    Pågår

Gällivare kommun har fått ekonomisk ersättning från LKAB för att ersätta Välkommaskolan i Malmberget. Kommunen har därefter ansvarat för att uppföra den nya funktionen.

Välkommaskolan i Malmberget har ersatts av Kunskapshuset, en ny skola i Gällivare centrum som inrymmer kommunens gymnasieskola och lärcentra för vuxna.

Här kan du läsa mer om kommunens projekt.