Avveckling på kvarteret Hjorten

Flerbostadshus inom kvarteret Hjorten i Malmberget ska avvecklas då de hamnar inom påverkansområdet för LKAB:s gruvverksamhet. 

Korta fakta

Tidplan

  • Inleds 2022

Projekt

  • Avveckling av flerbostadshus

Status

  • Kommande

Hus som ska avvecklas:

  • Kaptensvägen 2, 6
  • Gällivarevägen 3
  • Skolgatan 3