Del av kvarteret Hasseln

LKAB har tecknat avtal med byggentreprenören Lindbäcks bygg för uppförandet nya bostäder i kvarter Hasseln, Gällivare. Det handlar om uppförandet av 60 lägenheter fördelat i två huskroppar med garage i källarplan.

Skissbild huskroppar

Korta fakta

  • Tidplan

2020-2021

  • Projekt

2 huskroppar med totalt 60 lägenheter

  • Entrepenad

Byggentreprenör: Lindbäcks bygg
Byggherre: LKAB

  • Status

Pågår

Anläggningsarbetet förväntas starta sommaren 2020 och bostäderna planeras inflyttningsklara hösten 2021.