Gym Kupan har flyttat

Gym Kupan i Malmberget har flyttat till ny lokal då deras tidigare lokal avvecklades för att säkra fortsatt gruvbrytning. Ny lokal är borrkärnarkivet som ligger i anslutning till vakten i Vitåfors.

Korta fakta

  • Tidplan

    Hösten 2018 – vintern 2019

  • Projekt

    Ombyggnation av borrkärnarkivet. Lokalen anpassades för gymverksamhet med ny parkering och egen entré från utsidan

  • Status

    Avslutat

Under hösten 2018 drogs industristängslet om för att utöka industriområdet i Malmberget. Fastigheten som inrymde Kupan hamnade då innanför industristängslet och avvecklades till förmån för fortsatt gruvbrytning.

Ny lokal för Gym Kupan blev borrkärnarkivet som ligger i anslutning till vakten i Vitåfors. Lokalen anpassades för gymverksamhet samt fick ny parkering och egen entré från utsidan.

Här kan du läsa mer om ombyggnationen och renoveringen av borrkärnarkivet som blev Gym Kupans nya lokal.