Repisvaara Norra

Det hittills största sammanhängande bostadsområdet som byggs av LKAB i Gällivare är den norra delen av Repisvaara. Området är beläget strax söder om Porjusvägen i en sluttande slänt med utsikt mot Gällivare och Malmberget.

Vybild över området Repisvaara Norra

Korta fakta

 • Tidplan

  Se specificerat nedan för de olika projekten.

 • Entreprenör

  Flera olika entreprenörer, se specificerat nedan entreprenörer för de olika projekten

 • Byggnader

  Totalt ca 450 bostäder. Blandad bebyggelse bestående av flerfamiljshus

 • Status

  Pågår

Repisvaara Norra omspänner båda sidor av vägen mot Dundret och detaljplanen omfattar totalt 450 bostäder. I första hand byggs flerfamiljshus på Repisvaara Norra.

Här planeras både för bostadsrätter och hyresrätter i olika husmodeller. Det blir större och mindre hus, lägre och högre bostadshus, ett omväxlande utbud av bostäder. Markarbetena startade under våren 2017 på hela området. Området är i första hand ett ersättningsområde för de flerfamiljshus som påverkas av gruvdriften i Malmberget. De hyresrätter som byggs som ersättningsbostäder omfattas av LKAB:s ersättningsmodell för hyrestrappning. Det vill säga att hyran för de nybyggda lägenheterna successivt höjs under sju år innan ordinarie hyresnivå nås. Hyresgäster som flyttar från avvecklingsområdet omfattas av LKAB:s hyrestrappa.

I angränsning till området finns idag skidspår, promenadvägar och en restaurang. I Gällivare kommuns planer ingår även att bygga förskola och skola.

Det är lätt att ta sig in till Gällivare då det byggts busshållplatser i anslutning till området. Här hittar du information om busslinjen.

Ny tunnel som delvis finansieras av LKAB byggs av Gällivare kommun under E45 vid korsningen mot Repisvaara och Dundret för att öka trafiksäkerheten, här kan du läsa mer.

 Skisskarta över Repisvaara Norra med alla projekt markerade

Projekt på Repisvaara Norra

Markarbeten för vägar, VA och el

Entreprenör: NYAB
Tidplan: våren 2017 – 2019
Status: pågår

LKAB bygger 104 hyresrätter till TOP Bostäder

-64 lägenheter
Entreprenör: Lindbäcks Bygg AB
Tidplan: våren 2018 – 2019
Status: pågår

-40 lägenheter
Entreprenör: Lindbäcks Bygg AB
Tidplan: sommaren 2018 – 2019
Status: pågår

LKAB bygger 88 lägenheter till LKAB Fastigheter

Entreprenör: Lindbäcks Bygg AB
Tidplan: hösten 2017 – 2019
Status: pågår

LKAB bygger 61 lägenheter till LKAB Fastigheter

Entreprenör: Lindbäcks Bygg AB
Tidplan: sommaren 2018 – 2019
Status: pågår

LKAB bygger två hyreshus med totalt 18 lägenheter till Polarporten

Entreprenör: SA Englund
Tidplan: hösten 2018 – sommaren 2019
Status: pågår

LKAB bygger ett hyreshus med 12 lägenheter till NMM Fastigheter som gör en egen satsning och utökar sitt bestånd med fyra lägenheter

Entreprenör: SA Englund
Tidplan: sommaren 2018 – 2019
Status: pågår

LKAB bygger ett hyreshus med fyra lägenheter till Marianne Wikström Fastighet

Entreprenör: SA Englund
Tidplan: hösten 2018 – hösten 2019
Status: pågår

Lovikka Bygg AB har byggt 35 bostadsrätter*

Tidplan: sommaren 2017 – våren 2018
Status: avslutat

Riksbyggen ska bygga bostadsrättsföreningen Midnattssolen med 40 bostadsrätter** 

Tidplan: vintern 2019 - hösten 2020
Status: pågår
Här kan du läsa mer om Riksbyggens Brf Midnattssolen

*LKAB har sålt mark till Lovikka Bygg AB som byggt 35 bostadsrätter på Repisvaara Norra. Bostadsrätterna har i första hand erbjudits till bostadsrättsinnehavare som påverkas av samhällsomvandlingen i Malmberget.

**LKAB har sålt mark till Riksbyggen som ska bygga 40 bostadsrätter på Repisvaara Norra.