Repisvaara Väster om Väster

På det attraktiva området Väster om Väster ska ca 50st småhus upprättas.

Korta fakta

  • Tidplan

2020-2023

  • Projekt

Inrymmer 50st byggrätter för småhus som byggs i två etapper.

  • Entrepenad

LKAB har tecknat avtal med NYAB för mark och infrastruktur.

  • Status

Markentreprenad pågår

Kontaktpersoner:
Andreas Larsson, LKAB 0970-76301  
Jon Nordmark, Sweco 073-3465952