Rivningar Kilen

På området Kilen sker rivning och sanering av 15 st fastigheter av blandad karaktär.

Korta fakta

  • Tidplan

2019-2020

  • Projekt

15 st lägenhetshus samt småhus

  • Entrepenad

Entreprenör: Berggren & Bergman
Byggherre: LKAB

  • Status

Rivning färdigställd, markåterställning pågår under sommaren 2020.

Kontaktperson

Susanne Svalqvist, 0970-761 89