Till dig som äger en bostadsrätt

Så här ersätter vi dig som äger en bostadsrätt. Att sälja sin bostadsrätt är ett stort beslut, en lång process och en viktig affär. Här finns allt du behöver veta inför försäljning och hur processen går till.

Illustration med ett hus.
Bostadsrättsägare får en summa pengar som baseras på hur stor bostadsrätten är, mätt i kvadratmeter.

Ni äger er fastighet tillsammans

Du som har en bostadsrätt äger tillsammans med alla andra medlemmar i föreningen er fastighet genom att ni är medlemmar i bostadsrättsföreningen. Det är alltså föreningen som äger fastigheten och du som medlem äger en andel av föreningen och rätten att nyttja din bostadsrätt.

LKAB kommer att köpa bostadsrättsföreningens fastighet för det sammanlagda värdet av bostadsrätter som finns i föreningen. Men innan LKAB kan köpa hela fastigheten och innan ett avtal kan tecknas måste varje individuell bostadsrätt bedömas. Därför vill LKAB ha en dialog med både dig som bostadsrättsinnehavare och med bostadsrättsföreningen, som företräds av styrelsen.

För att en försäljning ska kunna genomföras behöver bostadsrättsföreningen teckna en avsiktsförklaring med LKAB. Avsiktsförklaringen anger att LKAB och bostadsrättsföreningen samarbetar mot ett gemensamt mål – mot en försäljning av fastigheten till LKAB. Avsiktsförklaringen är inget juridiskt bindande dokument.

Första mötet

I god tid innan gruvbrytningen påverkar nuvarande bebyggelse och din fastighet får du information om när i tiden du kommer att påverkas av samhällsomvandlingen. Vi förstår att du har många frågor. Funderingar om vid vilken tidpunkt du påverkas, vart du ska ta vägen och hur flytten ska gå till är helt naturliga och vi ska svara så gott vi kan.

LKAB håller återkommande informationsmöten och för en tät dialog med er som är berörda, dels direkt med dig som bostadsrättsinnehavare, dels med styrelsen för din bostadsrättsförening. En samhällsomvandlare från LKAB tar kontakt med dig och ni kommer överens om ett första möte.

Om du är osäker på om och när du berörs, testa vår flyttkoll här på sidan:
Sälja och flytta i Malmberget.
Sälja och flytta i Kiruna.

Bedömning av bostadsrätt

Så bedöms din bostadsrätt

LKAB har, i samarbete med externa experter tagit fram en särskild modell för köp av bostadsrättsföreningars fastigheter, en modell som skapar trygghet genom att vara ekonomiskt hållbar och långsiktig.

LKAB:s erbjudande baseras på två grunder:
• Marknadsvärdet för en nyproducerad bostadsrätt i Malmfälten.
• Individuell bedömning av skick och standard på din nuvarande bostadsrätt.

Det innebär att LKAB:s erbjudande ger dig möjlighet att investera i ett nyproducerat och likvärdigt boende.

Vårt erbjudande

Du får en ersättning som baseras på ett marknadsvärde per kvadratmeter boyta för en nyproducerad bostadsrätt i nya Kiruna eller Gällivare. Ersättningen per kvadratmeter boyta utgör den största delen av ersättningen. Du får alltså en summa pengar som baseras på hur stor din bostadsrätt är, mätt i kvadratmeter.

Du får också ett tillägg som baseras på en individuell bedömning av skick och standard på din nuvarande bostadsrätt. Några faktorer som anses vara värdehöjande egenskaper är bland annat utsikt, våningsplan, golvmaterial, balkongläge, renoverat kök och badrum och ålder på tapetsering och målning. Bedömningen görs av en oberoende part som utses av LKAB och bostadsrättsföreningens styrelse.

Illustration av ersättning till bostadsrätter

Föreningsstämmor

För att föreningen ska kunna fatta beslut om att sälja fastigheten till LKAB måste två på varandra följande föreningsstämmor genomföras. För att köpet ska bli godkänt behöver minst hälften av de närvarande medlemmarna vid den första stämman rösta för en försäljning. Vid nästkommande stämma behöver minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna rösta för en försäljning.

Försäljning

För att en försäljning till LKAB ska kunna genomföras måste föreningen köpa bostadsrätterna av föreningsmedlemmarna. Beloppet utgörs alltså av det sammantagna värdet av bostadsrätterna i fastigheten.

Ett avtal tecknas sedan mellan LKAB och bostadsrättsföreningen som innebär att LKAB blir ägare till fastigheten. Avtalet kompletteras med ett hyresavtal, vilket innebär att du som bostadsrättsinnehavare har möjlighet att bo kvar under en tid, men då som hyresgäst hos LKAB Fastigheter.

Samma dag som LKAB tillträder fastigheten betalas köpeskillingen ut till bostadsrättsföreningen – och då får du din ersättning. Köpet är inte giltigt förrän föreningsstämman röstat för en försäljning av fastigheten till LKAB.

Kom ihåg skatten om du säljer med vinst. Läs mer på Skatteverkets hemsida eller kontakta ditt närmaste skattekontor.

Efter försäljning

När fastigheten är såld till LKAB betyder det inte att du måste flytta direkt. Du kan välja att bo kvar en begränsad tid som hyresgäst hos LKAB Fastigheter, till dess att området ska avvecklas.

Dokumentlista

Här hittar du dokument som är relevanta för dig som bostadsrättsägare.