Till dig som äger en bostadsrätt

Du som har en bostadsrätt kompenseras så som det beskrivs här. Målet är naturligtvis att kompensationen ska vara så rättvis som möjligt. Här finns allt du behöver veta inför försäljning och hur processen går till.

Illustration med ett hus.
Bostadsrättsägare får en summa pengar som baseras på hur stor bostadsrätten är, mätt i kvadratmeter.

Ni äger er fastighet tillsammans

Du som har en bostadsrätt äger precis som övriga medlemmar i föreningen er fastighet genom att ni är medlemmar i en bostadsrättsförening. Det är alltså föreningen som äger fastigheten och du som medlem äger en andel av föreningen och rätten att nyttja din bostadsrätt.

LKAB kommer att köpa bostadsrättsföreningens fastighet för det sammanlagda värdet av de bostadsrätter som finns i föreningen. Varje individuell bostadsrätt måste bedömas innan LKAB kan köpa hela fastigheten och innan ett avtal kan tecknas. 

LKAB vill därför föra en dialog med både dig som bostadsrättsinnehavare och med bostadsrättsföreningen, som företräds av styrelsen.

LKAB har, i samarbete med externa experter, tagit fram en särskild modell för köp av bostadsrättsföreningars fastigheter. Denna modell skapar trygghet genom att vara ekonomiskt hållbar och långsiktig.

Första mötet

I god tid innan gruvbrytningen påverkar din bostadsrätt och nuvarande bebyggelse kommer LKAB att informera dig om när i tiden du kommer att påverkas av samhällsomvandlingen.

Vi förstår att du har många frågor. Vi ska svara så gott vi kan på funderingar som vid vilken tidpunkt du kommer att påverkas, vart du kan flytta och hur flytten ska gå till. Däremot kan det många gånger vara svårt att erbjuda raka och enkla svar eftersom LKAB inte styr över hela omvandlingen och det är många parter inblandade.

LKAB håller återkommande informationsmöten och en tät dialog med er som är berörda, dels direkt med dig som bostadsrättsinnehavare, och dels med styrelsen för din bostadsrättsförening. Du kommer att bli kontaktad av en samhällsomvandlare från LKAB, varpå ni kan boka in ett första möte.

Om du är osäker om och när du berörs, testa vår flyttkoll här:

Sälja och flytta i Malmberget.
Sälja och flytta i Kiruna.

Bedömning av bostadsrätt

Så bedöms din bostadsrätt

LKAB:s erbjudande baseras på två grunder:

  • Marknadsvärdet för en nyproducerad bostadsrätt i Malmfälten.
  • Individuell bedömning av skick och standard på din nuvarande bostadsrätt.

Din ersättning kommer att räknas fram genom att du får:

  • En viss summa pengar per kvadratmeter boyta som motsvarar kvadratmeterpriset för en nyproducerad bostadsrätt i Malmfälten.
  • Ett tillägg som baseras på skick och standard på din nuvarande bostadsrätt.

Detta innebär att LKAB:s erbjudande ger dig möjlighet att investera i ett annat boende.

Vårt erbjudande

Du kommer att få en ersättning som baseras på ett marknadsvärde per kvadratmeter boyta för en nyproducerad bostadsrätt i nya Kiruna eller Gällivare. Ersättningen per kvadratmeter boyta utgör den största delen av ersättningen. Du får alltså en ekonomisk ersättning som baseras på hur stor din bostadsrätt är, mätt i kvadratmeter boyta.

Det är viktigt att du får en rättvis bedömning av just din bostad. Därför tas individuella olikheter och skillnader i beaktning, vilket ger ett tillägg till de bostadsrätter som har värdehöjande egenskaper. Några faktorer som anses vara värdehöjande egenskaper är bland annat utsikt, våningsplan, golvmaterial, balkongläge, renoverat kök och badrum och ålder på tapetsering och målning. 

Illustration av ersättning till bostadsrätter

Föreningsstämmor

För att föreningen ska kunna fatta beslut om att sälja fastigheten till LKAB måste två på varandra följande föreningsstämmor genomföras. För att köpet ska bli godkänt behöver minst hälften av de närvarande medlemmarna vid den första stämman rösta för en försäljning. Vid nästkommande stämma behöver minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna rösta för en försäljning.

Försäljning

För att en försäljning ska kunna genomföras behöver bostadsrättsföreningen teckna en avsiktsförklaring med LKAB. Avsiktsförklaringen anger att LKAB och bostadsrättsföreningen arbetar mot ett gemensamt mål – försäljningen av fastigheten till LKAB. Avsiktsförklaringen är inget juridiskt bindande dokument.

För att en försäljning till LKAB ska kunna genomföras måste föreningen köpa bostadsrätterna av föreningsmedlemmarna. Beloppet utgörs
alltså av det sammantagna värdet av bostadsrätterna i fastigheten.

Ett avtal tecknas mellan LKAB och bostadsrättsföreningen som innebär att LKAB blir ägare till fastigheten. Avtalet kompletteras med ett hyresavtal,
vilket innebär att du som bostadsrättsinnehavare har möjlighet att bo kvar under en tid, men då som hyresgäst. 

Samma dag som LKAB får tillträde till fastigheten betalas köpeskillingen ut till bostadsrättsföreningen – och du får din ersättning. Köpet är inte giltigt förrän föreningsstämman har röstat för en försäljning av fastigheten till LKAB.

Kom ihåg skatten om du säljer med vinst. Läs mer på Skatteverkets hemsida eller kontakta ditt närmaste skattekontor.

Efter försäljning

När fastigheten är såld till LKAB betyder det inte att du måste flytta direkt. Du kan välja att bo kvar en begränsad tid till dess att området ska avvecklas. Du bor då kvar som hyresgäst.