Till dig som är hyresgäst

Så här ersätter vi dig som är hyresgäst. Målet är naturligtvis att kompensationen ska vara så rättvis som möjligt. Här finns allt du behöver veta inför flytt och hur processen går till.

En kvinna och två barn ler in i kameran.
I god tid innan det är dags att flytta kommer din hyresvärd att kontakta dig.

Dialog med din hyresvärd

När det börjar bli dags att flytta kommer du att bli kontaktad av din hyresvärd. Det är viktigt att du får tid att fundera över ditt framtida boende och att du, tillsammans med din hyresvärd, kommer fram till en lösning som passar just dig.

Om du är osäker om och när du berörs, testa vår flyttkoll här:

Sälja och flytta i Malmberget.
Sälja och flytta i Kiruna.

Inför flytt

Din hyresvärd får två val av LKAB. Denne kan antingen kompenseras med ett ersättningshus eller med en summa pengar. I de fall din hyresvärd väljer ett nytt hyreshus som ersättning kan du få erbjudande om att flytta med din hyresvärd. Då bor du kvar i din nuvarande lägenhet tills dess att det nya hyreshuset står inflyttningsklart.

Om din hyresvärd istället väljer att bli kompenserad genom pengar blir LKAB Fastigheter din nya hyresvärd. Din hyresvärd kommer att informera dig om vilka alternativ du har i god tid innan fastigheten du bor i säljs till LKAB. Har du redan LKAB Fastigheter som hyresvärd sköts dialogen mellan dig och bostadsförmedlingen.

Om du hyr av LKAB Fastigheter idag, kontakta dem för att få mer information. 

En lägenhet

Ett exempel om du flyttar till en mindre och nyproducerad lägenhet

Du flyttar från fyra rum och kök till en nyproducerad lägenhet med tre rum och kök. Under det första året i den nya lägenheten betalar du en månadshyra som motsvarar kostnaden för tre rum och kök i ditt nuvarande
hyreshus.

Erbjudande om ny hyresrätt – ett val för din framtid

Som hyresgäst blir du kompenserad i tre steg:

  • Erbjudande om en ny hyresrätt.
  • Flyttersättning.
  • Hyrestrappning, om du flyttar in i en nyproducerad lägenhet.

Så går det till när hyran trappas

Hyrestrappningen innebär att hyran successivt trappas upp under en sjuårsperiod. Förutsatt att du flyttar in i en lägenhet som har samma storlek, så behåller du din nuvarande hyra under det första året. Under de följande sju åren kommer din hyra att stegvis trappas upp. Du betalar full hyra först under det nionde året.

Du får även en trappning av hyran om du flyttar till en större eller mindre nyproducerad lägenhet. Då kommer hyrestrappningen att utgå från vad motsvarande lägenhet kostar i ditt nuvarande hyreshus. Observera att den som flyttar till äldre bostadsbestånd inte får trappning av hyran, oavsett om lägenhetens storlek förblir densamma eller förändras.

Personlig trappning

Trappningen är knuten till dig som flyttat till följd av samhällsomvandlingen och följer inte med dig om du frivilligt väljer att flytta till en annan lägenhet under trappningsperioden.
Flyttar du vidare så kommer lägenheten att hyras ut med full hyra till nästkommande hyresgäst.

Du omfattas av hyrestrappningen oavsett vilken hyresvärd du har. Detta ger dig möjlighet att byta till ett modernt och nybyggt boende med högre standard.

Hyreshus.

Fundera över ditt framtida boende

Det är bra att vara förberedd – börja gärna fundera på vilken framtida hyresrätt som skulle passa dig bäst - då har du störst chans att snabbt få svar på dina frågor. Vill du ha samma storlek eller vill du byta till en större eller mindre lägenhet? 

Flytt till ny lägenhet

Vid flytten kompenseras du med flytthjälp alternativt en flyttersättning som ska täcka kostnaderna för bland annat adressändring och transporter.

Du får välja mellan att LKAB bekostar sex månadshyror alternativt tre månadshyror inklusive ombesörjd flytt.