Till företagare, myndigheter och organisationer

Så här ersätter vi företag, myndigheter och organisationer. Att flytta är en omställning och en lång process. Beroende på var inom det påverkade området verksamhetslokalen ligger är tidsperspektivet olika. Här finns allt ni behöver veta inför flytten.

Byggnader
Affärsgata i Kiruna.

Första mötet

I god tid innan gruvbrytningen påverkar nuvarande bebyggelse och din fastighet får du information om när i tiden du kommer att påverkas av samhällsomvandlingen. Vi förstår att du har många frågor. Funderingar om vid vilken tidpunkt du påverkas, vart du ska ta vägen och hur flytten ska gå till är helt naturliga och vi ska svara så gott vi kan. En samhällsomvandlare från LKAB tar kontakt med dig och ni kommer överens om ett första möte. Vid det första mötet pratar ni om möjligheter, förutsättningar och önskemål om ny lokal.

Om ni är osäker om er verksamhet berörs, testa vår flyttkoll här:
Sälja och flytta i Malmberget.
Sälja och flytta i Kiruna.

Erbjudandet – ett val för framtiden

Företag, organisationer och myndigheter som behöver flytta på grund av LKAB:s fortsatta gruvbrytning kompenseras i flera delar.

Verksamheter som hyr lokaler erbjuds nya lokaler med hyrestrappning upp till fem år, under förutsättning att hyreskostnaden blir högre.

Utöver detta står LKAB för omlokaliseringskostnader och resultatbortfall i samband med flytten och under etableringstiden. LKAB kommer att ersätta den nuvarande lokalen med en ny lokal av likvärdig funktion. Lokalen kommer inte att vara en kopia av den gamla, men den ska vara jämförbar. Om det finns tillgängliga lokaler i befintligt fastighetsbestånd, kan även dessa erbjudas.

Du som äger din fastighet där verksamheten bedrivs omfattas även av ersättningen som gäller för fastighetsägare, det vill säga att du blir kompenserad med ett ersättningshus eller pengar.

Här kan du läsa om hur ägare till hyreshus kompenseras.

Curt Edlund, egen företagare.

En utmaning med möjligheter

Curt Edlund är en av 38 företagare i Malmberget som måste flytta sin verksamhet när gruvbrytningen påverkar.

– Jag ser det som en oerhörd utmaning men samtidigt ser jag bara utvecklingsmöjligheter, säger Curt Edlund, vd och ägare till Laponia fysiocenter i Malmberget.

Läs Curts historia här.

Verksamheten värderas

Du som bedriver en affärsrörelse kommer att få ditt företag analyserat före och efter flytten, för att LKAB ska kunna ersätta det resultatbortfall som sker i samband med flytten till ny lokal. Den ekonomiska analysen utförs av en oberoende part.

Lokalen som din verksamhet använder idag förutsätts vara anpassad till verksamhetens särskilda behov, bland annat antal anställda, storlek, läge och den marknad som ni agerar på, till exempel volymhandel, shopping eller kontorslokaler.

Omlokaliseringskostnader

LKAB erbjuder flytt av inredning, möbler och varor till den nya lokalen, vilket innebär att LKAB står för kostnaderna i samband med omlokaliseringen.

Resultatbortfall

LKAB ersätter resultatbortfall. Resultatet påverkas av hur effektivt flytten sker. En samordning av olika marknadsaktiviteter tillsammans med en framgångsrik och effektiv flytt begränsar det ekonomiska bortfallet. För att lyckas krävs ett gott samarbete.

Värderingsprinciper och hyrestrappning

En oberoende part genomför den ekonomiska analysen av verksamheten. Analysen ligger till grund för beräkning av resultatbortfall och hyrestrappning.

Hyrestrappning innebär att hyran successivt höjs under en period på upp till fem år för företag, organisationer och myndigheter. Trappningen styrs av den ekonomiska analysen som gjorts för verksamheten och hyran före samt efter flytten till nya lokaler. Trappningen beräknas för motsvarande kvadratmeter i den tidigare lokalen. Om lokalytan utökats sker ingen trappning för tillkommande lokalytor. Trappningen är knuten till dig som hyresgäst som har blivit erbjuden en ersättningslokal. Trappningen följer inte med din verksamhet om du väljer att byta lokal under trappningsperioden.

LKAB erbjuder flytthjälp av följande:

• Ned- och uppmontering av befintlig inredning.
• Flytt av larm, kommunikationsutrustning och abonnemang.
• Flytthjälp i form av transport, upp- och nedpackning samt emballage.
• Städning och deponi av material som inte kan återanvändas.
• Kommunikation av företagets flytt till ny adress.
• Konsult för utformning av lokalen.

Ovanstående avser inredning som ägs av företaget, organisationen eller myndigheten och som därmed finns med i förteckningen över verksamhetens tillgångar. Här ingår även inventarier som har ställts till förfogande av exempelvis en varuleverantör. Installationer som tillhör fastigheten ersätts inte av LKAB.

Rutin för flytt

Du får erbjudande om en ny lokal, tillsammans analyserar vi om den passar din verksamhet. Det kan också vara så att du själv har hittat en ny lokal som du vill flytta till utanför avvecklingsområdet. Därefter tar vi fram en åtgärdslista och tidplan med hänsyn till din specifika verksamhet. En överenskommelse upprättas för hela flytten.

När vi tillsammans har hittat en lokal som passar verksamheten är det dags att börja planera flytten i detalj.

Följande gäller vid flytt:

  • LKAB anlitar en flyttfirma som hjälper dig med nedmontering och flytt av befintlig inredning, larm och abonnemang samt uppmontering i din nya lokal.
  • Städning och deponi av material som inte kan återanvändas
  • Utvärdering av flytten och uppföljning

Minimera resultatbortfall och kommunicera flytten

För att göra flytten så smidig som möjligt och på så sätt minimera resultatbortfallet är det viktigt att flytten sker effektivt. Det krävs att båda parter hjälps åt. Förbered medarbetarna på att anpassa verksamheten till en ny lokal.

Vi uppmuntrar till gemensamma marknadsaktiviteter vid flytt för att uppmärksamma kunder och besökare på förändringen.

Dokumentlista

Här hittar du relevanta dokument för dig som driver en näringsverksamhet.