Till företagare, myndigheter och organisationer

Så här ersätter vi företag, myndigheter och organisationer. Målet är naturligtvis att kompensationen ska vara så rättvis som möjligt. Beroende på var inom det påverkade området verksamhetslokalen ligger är tidsperspektivet olika. Här finns allt ni behöver veta inför flytten.

Byggnader
Affärsgata i Kiruna.

Första mötet

I god tid innan gruvbrytningen påverkar nuvarande bebyggelse och fastigheten där du bedriver din verksamhet, kommer du att få information av LKAB om när i tiden ni påverkas av samhällsomvandlingen. Vi förstår att ni har många frågor. Vi ska svara så gott vi kan på funderingar som vid vilken tidpunkt verksamheten påverkas, vart ni kan flytta och hur flytten ska gå till. 

Däremot kan det många gånger vara svårt att erbjuda raka och enkla svar eftersom LKAB inte styr över hela omvandlingen och det är många parter inblandade. Du kommer att bli kontaktad av en samhällsomvandlare från LKAB, varpå ni kan boka in ett första möte.

Om ni är osäker om er verksamhet berörs, testa vår flyttkoll här:
Sälja och flytta i Malmberget.
Sälja och flytta i Kiruna.

Erbjudandet – ett val för framtiden

Företag, organisationer och myndigheter som behöver flytta på grund av LKAB:s fortsatta gruvbrytning blir kompenserade i flera steg.

Verksamheter som hyr lokaler erbjuds nya lokaler med hyrestrappning upp till fem år, under förutsättning att den nya hyreskostnaden blir högre. Utöver det står LKAB också för omlokaliseringskostnader och resultatbortfall i samband med flytten och under etableringstiden. LKAB kommer att ersätta den nuvarande lokalen med en ny lokal av likvärdig funktion. Lokalen kommer inte att vara en kopia av den gamla, men den ska vara jämförbar. Om det finns tillgängliga lokaler i befintligt fastighetsbestånd, kan även dessa erbjudas. 

Omlokaliseringskostnader 

LKAB erbjuder också flytt av inredning, möbler och varor till den nya lokalen. Detta innebär att LKAB även står för kostnaderna i samband med omlokaliseringen.

Resultatbortfall

LKAB ersätter resultatbortfall. Resultatet påverkas naturligtvis av hur effektivt flytten sker. En god samordning av olika marknadsaktiviteter i kombination med en effektivt genomförd flytt begränsar det ekonomiska bortfallet. För att lyckas krävs därför ett gott samarbete.

Du som äger din fastighet där verksamheten bedrivs omfattas även av ersättningen som gäller för fastighetsägare, det vill säga att du blir kompenserad med ett ersättningshus eller pengar.

Här kan du läsa om hur ägare till hyreshus kompenseras.

Anna och Freddan, egna företagare.

Gymmet slår upp portarna i nya lokaler

Gymmet i Kiruna har vuxit, blivit större och starkare. I maj 2018 slog portarna till nya och rymligare lokaler upp.

– Det här gymmet är 1 550 kvadratmeter till skillnad från den tidigare lokalen på 850 kvadratmeter, säger Anna Stålnacke, som tillsammans med sambon Fredrik Gunnelbrand driver träningsanläggningen Gymmet som flyttat till följd av samhällsomvandlingen.

Läs Gymmets historia här 

Verksamheten värderas

Du som bedriver en affärsrörelse kommer att få ditt företag analyserat före och efter flytten, för att LKAB ska kunna ersätta det eventuella resultatbortfall som kan ske i samband med flytten till en ny lokal. Den ekonomiska analysen utförs av en oberoende part.

Den lokal som din verksamhet idag använder förutsätts vara anpassad till verksamhetens särskilda behov, bland annat antal anställda,  storlek, läge och den marknad som ni agerar på, till exempel volymhandel, shopping eller kontorslokaler.

Omlokaliseringskostnader

LKAB erbjuder flytt av inredning, möbler och varor till den nya lokalen, vilket innebär att LKAB står för kostnaderna i samband med omlokaliseringen.

Resultatbortfall

LKAB ersätter resultatbortfall. Resultatet påverkas av hur effektivt flytten sker. En samordning av olika marknadsaktiviteter tillsammans med en framgångsrik och effektiv flytt begränsar det ekonomiska bortfallet. För att lyckas krävs ett gott samarbete.

Värderingsprinciper och hyrestrappning

En oberoende part genomför den ekonomiska analysen av verksamheten. Analysen ligger till grund för beräkning av resultatbortfall och hyrestrappning.

Hyrestrappning innebär att hyran successivt höjs under en period på upp till fem år för företag, organisationer och myndigheter. Trappningen styrs av den ekonomiska analysen som gjorts för verksamheten och hyran före samt efter flytten till nya lokaler. Trappningen beräknas för motsvarande kvadratmeter i den tidigare lokalen. Om lokalytan utökats sker ingen trappning för tillkommande lokalytor. Trappningen är knuten till dig som hyresgäst som har blivit erbjuden en ersättningslokal. Trappningen följer inte med din verksamhet om du väljer att byta lokal under trappningsperioden.

LKAB erbjuder flytthjälp av följande:

  • Ned- och uppmontering av befintlig inredning.
  • Flytt av larm, kommunikationsutrustning och abonnemang.
  • Flytthjälp i form av transport, upp- och nedpackning samt emballage.
  • Städning och deponi av material som inte kan återanvändas.
  • Kommunikation av företagets flytt till ny adress.
  • Hjälp av en konsult avseende utformning av lokalen.

Ovanstående hjälp gäller inredning som ägs av företaget, organisationen eller myndigheten och som därmed finns med i förteckningen över verksamhetens tillgångar. Här ingår även inventarier som har ställts till förfogande av exempelvis en varuleverantör. Installationer som tillhör fastigheten ersätts inte av LKAB.

Rutin för flytt

Du får erbjudande om en ny lokal, tillsammans analyserar vi om den passar din verksamhet. Det kan också vara så att du själv har hittat en ny lokal som du vill flytta till utanför avvecklingsområdet. Därefter tar vi fram en åtgärdslista och tidplan med hänsyn till din specifika verksamhet. En överenskommelse upprättas för hela flytten.

När vi tillsammans har hittat en lokal som passar din verksamhet är det dags att börja planera flytten.

Följande gäller vid flytt:

  • LKAB anlitar en flyttfirma som hjälper dig med nedmontering och flytt av befintlig inredning, larm och abonnemang samt uppmontering i din nya lokal.
  • Städning och deponi av material som inte kan återanvändas och utvärdering av flytten samt uppföljning ingår också.

Minimera resultatbortfall och kommunicera flytten

För att göra flytten så smidig som möjligt och på så sätt minimera det eventuella resultatbortfallet är det viktigt att flytten genomförs på ett effektivt sätt. Det krävs därför att båda parter hjälps åt. Förbered gärna medarbetarna på att anpassa verksamheten till en ny lokal.

Vi uppmuntrar till gemensamma marknadsaktiviteter vid flytt för att uppmärksamma kunder och besökare på förändringen.

Dokumentlista

Här hittar du relevanta dokument för dig som driver en näringsverksamhet.