LKAB höjer kompensationen till hyresgäster som flyttar till följd av gruvbrytningen

Augusti 31, 2018

LKAB förändrar ersättningsmodellen till hyresgäster som flyttar i samhällsomvandlingen. Resultatet är ökad flyttersättning och lägre hyresnivåer i nyproduktion av ersättningsbostäder.

Dels ökar LKAB flyttersättningen i samband med fysisk flytt, och dels är lägre hyresnivåer i LKAB Fastigheters nyproducerade ersättningsbestånd framförhandlade med Hyresgästföreningen. LKAB ökar flyttersättningen från att erbjuda två månadshyror eller ombesörjd flytt till att bekosta sex månadshyror alternativt tre månadshyror inklusive ombesörjd flytt. Hyrestrappningen är samma som tidigare, det vill säga full hyra först år nio.

Flyttersättningen och hyrestrappningen gäller alla hyresgäster som måste flytta i samhällsomvandlingen och har rätt till ersättning, oavsett hyresvärd.

– Vi vill att hyresgästerna ska känna sig trygga under omvandlingsprocessen och därför har vi höjt flyttersättningen väsentligt. Vad gäller de lägre hyresnivåerna så är det en förhandling med Hyresgästföreningen som resulterat i att hyresnivåer i de delar av vårt nyproducerade bestånd som är ersättningsbostäder kommer vara i snitt 1 150 kr per kvadratmeter, säger Siv Aidanpää-Edlert, vd LKAB Fastigheter.

LKAB har som princip att inte ersätta retroaktivt. De som redan har flyttat omfattas inte av förändringen. 

Här kan du läsa om hur LKAB ersätter hyresgäster i samhällsomvandlingen.