LKAB vill skapa förutsättningar för en levande handel i Kiruna

Maj 8, 2017
Handelsgata i Kiruna

Färre vakanta lokaler, en levande handel och minskad risk för inlåsningseffekter under omvandlingstiden. Det är några av anledningarna till att LKAB från och med nu erbjuder näringsidkare som vill flytta att ta del av bolagets ersättningsmodeller.

– Vi försöker motarbeta ett besvärligt läge, säger Joakim Björnström, LKAB:s chef för samhällsomvandlingen i Kiruna.

Över 200 näringsidkare ska omlokaliseras i samband med samhällsomvandlingen i Kiruna. Nu får alla verksamheter som vill flytta direkt ta del av LKAB:s ersättning samt att LKAB möjliggör för verksamheter att flytta till andra lokaler även inom påverkade områden.

– Vi vill skapa förutsättningar för verksamheter att växa, byta plats och själva bestämma lokalisering samt tid för flytt i samband med förändringarna som sker i samhället, säger Therese Lindroth, ansvarig för omlokalisering av näringsidkare i Kiruna.

LKAB har för drygt ett år sedan tagit fram ersättningsmodeller som är grunden för samhällsomvandlingarna och omfattar alla som berörs. Där ingick en modell för kompensation till näringsidkare, myndigheter och organisationer. LKAB väljer att från och med nu låta samtliga verksamheter i Kiruna som vill flytta och befinner sig inom påverkade områden att få ta del av LKAB:s ersättningsmodeller.

– Det här kommer framförallt att underlätta planering och flytt från påverkade områden. Det finns näringsverksamheter som redan nu hittat nya lokallösningar och som har efterfrågat att få ta del av LKAB:s ersättningsmodeller, säger Therese Lindroth.

LKAB är överens med de allra flesta fastighetsägarna i befintligt centrum och därmed är den största aktören i Kirunas nuvarande centrum. En förutsättning för verksamheter att få ta del av LKAB:s ersättningsmodell är att LKAB äger fastigheten.

– Vi tror det här gynnar alla och att vakanta lokaler kan fyllas på bästa sätt, säger Therese Lindroth.

Läs om hur LKAB kompenserar näringsidkare, myndigheter och organisationer här.