Avtal med kommunen

Samhällsomvandlingen sker i etapper. I fyra etapper under nästan 20 år ska Malmberget avvecklas. Två tredjedelar av samhället ska försvinna.

Den 28 oktober 2016 enades Gällivare kommun och LKAB om ett förslag till ersättning för de kommunala verksamhetslokaler som måste avvecklas i Malmberget på grund av gruvbrytningen. LKAB ersätter kommunen ekonomiskt till en summa av totalt 2,18 miljarder kronor.

Avtalet gäller lokaler som kommunen både äger och hyr. I samarbetsavtalet från 2012 åtog sig LKAB att uppföra ersättningsbyggnader och överlämna dem till kommunen, men nu har parterna istället enats om en ekonomisk ersättning. Det vill säga LKAB betalar kommunen en summa pengar och kommunen bygger lokalerna själva.

Lokalerna som avtalet omfattar

Samarbetsavtal ligger till grund för avvecklingsarbetet

Avvecklingen har beslutats gemensamt mellan Gällivare kommun och LKAB i ett samarbetsavtal som undertecknades den 10 april 2012. Fram till 2032 ska större delen av Malmberget ha förvandlats till industriområde. Avvecklingen har delats in i etapper för att arbetet ska kunna göras på ett ansvarsfullt sätt och för att nya byggnader ska hinna byggas.

LKAB kompenserar för den påverkan som gruvan har på samhället. Det är LKAB som betalar för samhällsomvandlingen. Ersättningen i varje etappområde ska detaljeras i olika genomförandeavtal i omvandlingen.

Det övergripande samarbetsavtalet omfattar den ekonomiska ersättningen för kommunal infrastruktur och mark som LKAB ska ersätta. I genomförandeavtalen ska kostnaderna täckas för att bygga upp motsvarande funktioner, kvalitet och storlek när Gällivare förtätas och utvecklas.

Avtal med Gällivare kommun

Samarbetsavtalet reglerar bara uppgörelser mellan kommunen och LKAB, inte enskilda fastighetsägare där separata överenskommelser görs.