En flygbild över Malmberget med Gällivare i bakgrunden.

Malmberget och Gällivare – Två samhällen blir ett

I Malmberget är samhällsomvandling inget nytt. Gruvans behov av mark har påverkat samhället i över 50 år. Kvarter och byggnader har rivits och i en del fall flyttats.

Tiden har kommit till att i stort sett hela Malmberget ska avvecklas. Viktiga samhällsfunktioner och bostäder flyttas till det närbelägna samhället Gällivare, fem kilometer söderut. Ungefär 3 200 människor berörs och många av dem har redan flyttat från avvecklingsområdet i Malmberget till sina nya bostäder.  Samhällsomvandlingen beräknas pågå fram till 2032. Det kan tyckas vara en lång tidsperiod men tiden behövs för att hinna med arbetet. Det handlar om stora förändringar när funktioner byggs upp på nya platser.

3.200 st

Människor

2.000 st

Bostäder

250.000 kvm

Bostads- och lokalytor

Bra livsmiljö och mjuka övergångar

LKAB:s industriområde har steg för steg utökats och bebyggda områden har avvecklats. Gällivares kommunledning har beslutat att Gällivare ska förtätas och utvecklas med bostäder och allmänna anläggningar som sporthall, simhall, gymnasieskola och äldreboende.

Inom de kommande åren kommer i stort sett hela Malmberget vara flyttat. Marken, som inte omedelbart blir industriområde, ska förvandlas till parkliknande områden, även kallade miljözoner. Dessa ska vara en mjuk övergång mellan det avstängda industriområdet och närliggande bebyggelse.

Kulturminnen bevaras

En bild över ett nytt område som växer fram vid Nuolajärvis sjön

En del av den påverkade bebyggelsen är kulturbyggnader med miljöer som Gällivare kommun och länsstyrelsen i Norrbotten värnar om. Omkring ett trettiotal av dessa äldre byggnader har flyttas till det tredje närbelägna, något mindre, samhället Koskullskulle. Fler kulturbyggnader kommer under de närmaste åren att flyttas från Malmberget till sina nya platser.

Malmberget avvecklas i flera etapper enligt ett samarbetsavtal som tecknades våren 2012 mellan LKAB och Gällivare kommun. Genomförandet av varje etapp kommer parterna överens om allt eftersom genom särskilda avtal.

2 st

Kyrka

1 st

Sport- och simhall

1 st

Ishall

1 st

Gymnasieskola

2 st

Äldreboende

En bild på ett hus som flyttas från Malmberget till Gällivare.
En bild som visar gropen som uppstår mitt i Malmberget på grund av gruvbrytningen.

Förändring fram till 2032

Tiden har kommit till att i stort sett hela Malmberget ska avvecklas. Viktiga samhällsfunktioner och bostäder flyttas till det närbelägna samhället Gällivare.

En bild på byggnationer på kvarteret Gladan i Gällivare centrum

Aktuella projekt i Malmberget och Gällivare

Här är några av intressanta projekt som är på gång just nu.

Se alla projekt
Bilden visar det rivna fokushuset i Malmberget

Berättelser från Malmberget och Gällivare

Vanliga frågor

Här har vi samlat några av de vanligaste frågor och svar kring samhällsomvandlingen i Malmberget och Gällivare.

Villaägare och fastighetsägare som äger hyreshus erbjuds två valmöjligheter, ett ersättningshus som är likvärdigt deras nuvarande, eller en summa pengar som motsvarar marknadsvärdet plus 25 procent. Huset kommer inte att vara en kopia av det gamla, vare sig vad gäller arkitektur eller material. Men det ska vara jämförbart. LKAB samarbetar med olika husleverantörer och beställer ett nytt hus om fastighetsägaren väljer ett ersättningshus istället för pengar.

Läs mer om kompensation till villaägare här.

Läs mer om kompensation till hyreshusägare här.

Det är de områdena som berörs först. Framförallt är det infrastrukturen i backen, till exempel vatten- och avloppsledningar som går sönder.

Nej, LKAB måste utnyttja resurser och finansiella medel för att lösa situationen på de områden som står närmast i tur.

Den nivån på detaljplanering beror på så många faktorer att det inte går att slå fast alltför långt i förväg. Det beror på när marken börjar påverka ett område, enskilda fastighetsägares situation, infrastruktur, med mera.

Först måste LKAB köpa fastigheten, det gör LKAB via frivilliga överenskommelser tillsammans med fastighetsägaren som tagit beslut att sälja. När fastigheten är såld behöver personen inte flytta direkt, det går att bo kvar en tid som hyresgäst på korttidskontrakt hos LKAB:s dotterbolag LKAB Fastigheter.