Malmberget/Gällivare

Bygga

Kvarteret Gladan

LKAB bygger 85 lägenheter samt cirka 1200 kvm stor butiksyta i anslutning till Gällivare centrum. Fastigheten byggs som en ersättning för delar av Topbostäder AB:s bestånd som påverkas av gruvdriften i Malmberget.

StatusPågående

Tidsplan 2021 - 2024

ProjekttypBostad

Bilden visar hur kvarteret gladan kommer att se ut när det är klart.

Byggstart är planerad till augusti 2022 och under vårvintern har förberedande markarbete inletts. 

Totalt kommer 85 lägenheter att byggas inom fastigheten Gladan 3 och 7 med tillhörande parkeringsgarage och ca 1 200 kvadratmeter butiksyta. Gladan 1 tillägnas parkering för centrumhandeln. Byggnationerna på kvarteret innefattar tre lamellhus samt en innergård i två nivåer. Innergården är planerad med sitt- och lekytor, pergola med utemöbler, grillplats och odlingslådor.